Setityspalvelut

Kun teollisuudessa valmistetaan tuotteita, ne yleensä kootaan komponenteista ja erilaisista osista, jotka noudetaan varastosta. HUB logisticsin setityspalvelun avulla osat kerätään ja toimitetaan varastosta kokoonpanoa tai käyttöä varten – oikea määrä juuri oikeaan aikaan.

Setitys on yksi HUB logisticsin tarjoamista palveluista. Se on valmistelevaa työtä, joka mahdollistaa paremman keskittymisen kokoonpanotyössä tai vaikkapa sairaalassa. Setitystä tehdään paljon teollisuudessa, missä kerätään ja toimitetaan vaikkapa nostimen tai pumpun osia. HUB logistics tekee setitystä myös esimerkiksi sairaalassa, jossa viedään hoitosaleihin tarvikkeita sopivat määrät sopivaan aikaan. Settikeräilyyn palveluna kannattaa panostaa silloin, kun yritykselläsi tai toimipaikallasi on selvä tahtotila tuotannon kehittämisestä.

Setitys lisää tuotannon tehokkuutta

Setitys tuo tuotantoon ja yrityksen toimintaan tehokkuutta ja selkeyttä, sillä oikeat ihmiset tekevät sitä, missä ovat ammattilaisia.

Settikeräilyn rakentamisen tärkein vaihe on etukäteissuunnittelu. Siinä tutkitaan tuotantolinjojen rytmitystä ja kuvataan prosessia vaihe vaiheelta. Selvitämme asiakkaan lopputuotteet ja niiden erilaiset komponentit sekä arviot siitä, kuinka paljon mitäkin tuotteita valmistetaan ja miten paljon mitäkin tavaroita liikkuu.

Suunnitteluvaiheessa piirretään konkreettisia linjoja esimerkiksi siitä, missä varaston junat vaunuineen liikkuvat ja missä ne pysähtyvät. Usein konseptia pilotoidaan aluksi yhdellä tuotantolinjalla valmiilla kokonaisuudella, josta sitä sitten laajennetaan eteenpäin.

Kaikki toiminta lähtee asiakkaan tarpeesta. Meidän tehtävämme on käydä kokonaisuus läpi ja ymmärtää täysin, miten prosessi toimii.

Setitystä asiakkaan omissa tiloissa

Setitystä tehdään valtaosin asiakkaan tiloissa eli sisälogistiikkana mutta myös HUB logisticsin omilla varastoilla – asiakkaan tilanteesta ja toiminnan koosta riippuen.

Jos tuotantotiloissa loppuu tila kesken, tarvitaan lisää tilaa varastojen sijaan, voidaan varasto siirtää uuteen rakennukseen tehtaan viereen.

Jos uutta varastoa ei voida rakentaa, pyritään tuotantotilojen toiminta järjestelemään tehokkaammin ja luomaan niiden yhteyteen eriytetyt alueet tuotannolle ja varastoinnille. Toisinaan setitys tapahtuu kauempana HUB logisticsin omassa varastossa, josta materiaali toimitetaan rekoilla tuotantopisteeseen.

Setityksen tärkeimmät hyödyt

  • Oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Kun ammattilainen keskittyy omaan työhönsä, tulokset ovat parempia.
  • Käytössä on juuri oikea määrä oikeita osia ja komponentteja silloin kun tarvitaan.
  • Materiaalinhallinta paranee. On kallista ja tehotonta, jos tuotteita ei voida puutteen takia rakentaa loppuun ja tuotantojärjestystä joudutaan jatkuvasti muuttamaan.
  • Tuotantotilat pysyvät siisteinä. Setityksen yhteydessä pakkaukset yleensä puretaan ja jätteet lajitellaan.

Jätä meille yhteydenottopyyntö ja kerro yrityksesi varastointitarpeista.

Näin setitys toimii: Tuotteeseen tarvittavat materiaalit ovat varastollamme. Järjestelmä kertoo varastolle, mitä materiaaleja nyt tarvitaan ja osat kerätään varastolla setiksi vaunuun tai kuljetushäkkiin. Setti toimitetaan juuri oikeaan aikaan kokoonpanijalle, ja asentaja saa keskittyä omaan työhönsä.

Setitys taipuu monelle alalle

Setityksestä ja settikeräilystä käytetään monenlaisia termejä. Puhutaan esimerkiksi tehdaspalvelusta, komponenttipalvelusta, tarvetoimituksesta, tuotantosyötöstä tai tehdassyötöstä. Myös termiä täsmätoimitus käytetään varsinkin rakennusalalla. Ja koska rytmitys on oleellinen asia, setitykseen liittyy logistiikan termi Just in time,

HUB logisticsin setityspalveluissa tuotteiden kirjo on laaja alkaen ruuveista ja pulteista isoihinkin komponentteihin. Lopputuote tai loppuasiakkaan tarve voi olla mikä tahansa. Olemme toimittaneet osia ja tarvikkeita asentajille auto- tai hissitehtaalla ja toisaalta pidämme huolta, että sairaalan hoitohuoneessa tarvikkeet ovat oikeaan aikaan saatavilla.

Tieto siitä, mitä tiettyyn settiin kuuluu, tulee asiakkaan järjestelmistä. Mitä monimutkaisempi tuotteen rakenne ja komponenttien vaihtelu on, sitä haastavampaa myös setityksen toteutus on.

HUB logistics osaa setityksen alusta loppuun

HUB logisticsin setityspalveluiden vahvuuksista kolme tärkeintä ovat osaava suunnittelutiimi, vahva järjestelmätuki ja oma toimiva konsepti. Sen jälkeen vuorossa ovat laitteet ja tilat, jotka kaikki järjestetään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Asiakkaana näet setityksen lopputuloksen, kun setti eli oikeat materiaalit toimitetaan yrityksesi tuotantolinjalle oikeaan aikaan. Sitä ennen varastolla tapahtuu keräily, joka tehdään järjestelmän tilauksen mukaisesti.

Setityspalvelun toteuttamiseen tarvitaan hyvä etukäteissuunnittelun ja valmistelun osaaminen. Siihen olemme panostaneet kokoamalla kokeneen suunnittelutiimin. Kun haluat tutustua palveluumme, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.

HUB logistics on täyden palvelun kumppani materiaalivirtojen hallintaan. Tarjoamme laadukkaat ja kokonaisvaltaiset logistiikkapalvelut yrityksille. Asiakkaanamme saat älykästä varastointia ja sisälogistiikkaa yrityksesi tarpeiden mukaan. Hoidamme laadukkaasti ja tehokkaasti yrityksesi logistiikan kaikki vaiheet.

Haluatko lisätietoa setityspalveluiden hyödyistä?

Scroll to Top