Sulzer Pumps Finland: Yhteistyötä monipuolisen kumppanin kanssa

HUB logistics hoitaa Sulzer Pumps Finlandin pakkauspalveluita sekä erilaisia räätälöityjä logistiikan lisäarvopalveluita. Sulzer lähti selvittämään mahdollisuutta ulkoistaa pakkaustoiminnot luotettavalle sopimuskumppanille, joka kykenee takaamaan nopean haltuunoton, toimitusvarmuuden, kustannustehokkuuden sekä kehitystoiminnan jatkuvuuden. Sulzer odottaa palveluntarjoajalta työturvallisuusasioiden korostamista, sekä toiminnan aloittamisvaiheessa selkeiden vastuualueiden ja rajapintojen määrittämistä. Suorituskyky muodostuu ennen kaikkea korkeasta laadusta sekä tuottavuudesta yhdessä joustavuuden ja nopean reagointikyvyn kanssa.

Sulzer valitsi kumppanikseen HUB logisticsin, ja valintaperusteina nähtiin HUBin palveluiden kattavuus, sillä HUB logistics pystyi toteuttamaan tarvittavat toiminnot kustannustehokkaasti. Suurimpana vahvuutena Sulzer on kokenut HUB logisticsin kyvyn ja panostuksen monipuoliseen yhteistyöhön, jossa toiminnan kehittäminen ja parannusehdotusten esille tuominen ovat toimineet. Pakkaamisen ja pakkaustuotteiden laatu on parantunut, ja suunnitteluun sekä kehittämiseen on käytetty aikaa ja osaamista.

 

Tutustu sisälogistiikan palveluihimme!

 

Scroll to Top