Töissä HUBilla: Kehitysinsinööri Elisa Ojala

Kehitysinsinööri Elisa Ojala

Tuotantotalouden insinööri Elisa Ojala aloitti syyskuussa 2022 HUB logisticsilla kehitysinsinöörinä. Elisan tie HUB:lle löytyi tuotantotalouden opintoihin liittyvän lopputyön kautta.

– Opinnäytetyöni aihetta pohtiessa törmäsin Hub:n hakuun työntutkimuksen suorittamisesta sisälogistiikkavarastossa. Prosessien tutkiminen ja kuvaaminen sekä tutkitulla tiedolla toteutettava toiminnan kehittäminen ovat minulle lähellä sydäntä, joten tämä oli hyvä tilaisuus opintoja viimeistellessä vahvistaa asiantuntijuutta aiheesta, Elisa kertoo.

Tutkimusprojekti osoittautui mielenkiintoiseksi. Elisan mukaan erityisen palkitsevaa on, kun suunniteltuja kehitystoimia saadaan onnistuneesti implementoitua osaksi toimintaa ja kehitystyön arvo alkaa konkretisoitumaan.

– Kiva fiilis työyhteisöstä ja toiminnan kehitysorientoitunut ote herätti kiinnostukseni työskennellä Hubilla, Elisa jatkaa.

Mitä kaikkea kehitysinsinöörin tehtäviin kuuluu?

Kehitystiimin tehtäväkenttä Hub:lla on laaja. Kehitysinsinöörinä Elisa vastaa työntutkimusprojekteista sekä sisäisesti että ulkoisesti asiakkaille. Lisäksi hän pääsee myös mukaan ratkaisukehitykseen ja nappaa haltuun projektinhallinnan sisäisissä kehitysprojekteissa.

Elisa on tyytyväinen, että aluksi voi keskittyä yhteen asiakasprojektiin ja saattaa se onnistuneesti maaliin. Siten hänen mielestään pääsee kiinni talon tapoihin ja menetelmiin. Projektinhallintaan muodostuu jatkossa rutiinit, miten asioita tehdään.

– Työntutkimus on näin alkuun minun ykkösjuttuni. Pyrin tuomaan siihen lisää työkaluja ja teoriaa pohjalle. Mietimme, miten voisimme yhä edelleen kehittää tutkimusmenetelmiä ja toteutustapoja, jotta tuloksista saadaan entistä todenmukaisempia ja laadukkaampia. On hienoa tuoda kehitystyöhön omia näkemyksiä ja päästä mukaan kehittämään sekä HUB:n että asiakasyritystemme toimintaa, Elisa kertoo.

Miten työt ovat ensimmäisinä viikkoina alkaneet?

– Ensimmäisten viikkojen aikana olen päässyt vauhdilla mukaan asiakastyöhön ja työskentelen jo hyvin itsenäisesti työntutkimusprojektin parissa. Olen tehnyt työntutkimukseen liittyen data-analyysiä eli käynyt läpi asiakasyritykseltä saatuja lähtötietoja materiaalivolyymeista, tapahtumista sekä tuotteista.

– Olen haastatellut työntekijöitä ja tehnyt liikerata-analyysiä sekä havainnointitutkimusta. On ilahduttavaa huomata, että työntekijät osallistuvat aktiivisesti ja tuovat ajatuksiaan esiin. Työntutkimus nojaa vahvasti siihen millaisia havaintoja työntekijät nostavat toiminnasta esiin. Aktiivinen haastattelu ja tiedonkeruu johtavat erilaisten tapahtumien syy-seuraussuhteiden kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Työntutkimuksessa, kuten kaikessa muussakin tekemisessä, avoimuus on erittäin tärkeää. Asioita tulee tehdä yhdessä, Elisa tiivistää.

Millaista on olla töissä Hubilla?

HUB:n asiantunteva, avoin ja hyväntuulinen ilmapiiri saa Elisalta kiitosta. Työt ovat lähteneet vauhdikkaasti liikkeelle ja ne ovat vastanneet odotuksia. Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ripeästi töiden aloittamisen jälkeen on Elisalle mieleen.

– Minut on otettu hyvin vastaan ja olen päässyt kivasti porukkaan mukaan. Mielestäni esihenkilön ja työyhteisön tuki uutta työtä aloittaessa on kullanarvoista. Koen, että olen täällä saanut riittävästi tukea, mikä on tärkeää, jotta toimintatavat tulevat tutuksi ja varmuus omaan tekemiseen kasvaa. Odotin ja oletin, että saan tehdä töitä itsenäisesti ja se piti paikkansa.

– Nyt odotankin innolla, millaisia projekteja tulevaisuudessa tulee vastaan. Ja tietysti sitä, että pääsen tutustumaan Hubilaisiin laajemmin. Olen ennättänyt tutustumaan Hakkilan logistiikkakeskukseen sekä Riihimäen puupakkausyksikköön. Toivottavasti pian saan järjestettyä ajan kiertää loputkin HUB:n yksiköt, kehitysinsinööri Elisa Ojala summaa ensimmäisten työviikkojen tunnelmia.

 

Lue myös Hubilaisten uratarinoita!

 

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top