Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

HUB logistics Finland Oy tytäryhtiöineen (Yhtiö)
Y-tunnus: 1637626-4
Vanha Porvoontie 256b, FI-01380 VANTAA
privacy@hub.fi
puh. +358 29 080 0600 (vaihde)

Yhteyshenkilö(t) rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Valpas, privacy@hub.fi, +358 29 080 0600 (vaihde)

Rekisterin nimi

HUB logistics Finland Oy ja tytäryhtiöt asiakas-, markkinointi- ja rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota palveluitamme, tuotteitamme sekä työmahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä markkinointi

 • asiakaspalvelu ja tilaukset

 • tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

 • työhakemusten hallinta ja käsittely

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio)

 • verkkosivuillamme asiointiin liittyvä tieto (ml. evästeet)

 • yhteydenottosi asiakaspalveluumme (ml. reklamaatiot, tiedustelut)

 • työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten ansioluettelo ja työhakemus

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä tietojen osalta ovat:

 • asiakkaan itsensä ilmoittamat ja toimittamat tiedot;
 • perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio)
 • yhteydenotot asiakaspalveluumme

työnhakijan itsensä ilmoittamat ja muut työnhaun tiedot;

 • työnhakijan itsensä antamat tiedot

 • suosittelijoiden toimittamat tiedot

 • rekrytointikonsulttien toimittamat tiedot

 • terveysselvitykset

muut tietolähteet;

 • Google Analytics

 • sosiaalisen median kanavat

 • voimme ostaa 3. osapuolilta tietoja, jotka täydentävät asiakastietoja (ml. viranomaisten ylläpitämät, julkiset rekisterit)

 • turvallisuusselvitykset

Evästeet ja muu vastaava tekniikka

Eväste (cookie) on tiedosto, jonka selain tallentaa käytettävälle päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla verkkosivuilla vierailevia käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkosivujen käytön ja käytettävyyden analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, palvelun kehittämiseksi sekä markkinoimiseksi.

Verkkosivuilla vierailija antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai ne voi kieltää selaimen asetuksista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat;

 • henkilötietoja käsittelevät, hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja voidaan luovuttaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti

 • toiminnan kehittämiseen ja raportointiin liittyvä tieto, josta yksittäisiä henkilöitä ei ole tunnistettavissa

 • rikosepäilyihin liittyvien tietojen luovutus viranomaisille

Työnhakijatietoja luovutetaan toimeksiantajalle yksittäisissä rekrytoinneissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterien tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme rekisterien tietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin. Suojaamme tiedon erilaisilla fyysisillä ja sähköisillä menetelmillä sekä henkilöstön koulutuksella ja ohjeistuksin.

Tietojen siirtäminen julkisen verkon (internet) kautta ei kuitenkaan koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan rekisterien tietoja kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietoja, pyrimme estämään rekisterien luvattoman käytön tietoturvakäytäntöjemme ja teknisen suojauksen avulla.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

HUB logisticsin velvollisuus on todentaa rekisteröidyn henkilöllisyys, jotta em. tietopyyntöihin voidaan vastata.

Tietosuojaseloste HUB logistics muilla kielillä: Englanti

Scroll to Top