Tietoa meistä

HUB-konserni tunnuslukuina (vuosi 2021):

Liikevaihto

31,9 M€

Työntekijöitä

300

Toimintapaikkakunnat

11

HUB logistics-konsernin operatiivinen emoyhtiö on HUB logistics Finland Oy. Sen tytäryhtiötä ovat HUB logistics Packaging Oy, HUB logistics Services Oy, HUB logistics 3PL Oy sekä HUB logistics Handling Oy.

Historia 

HUB logistics perustettiin vuonna 1992. HUBin hallituksen puheenjohtaja Aarno Törmälä perusti yrityksen tarjoamaan laatujärjestelmien koulutusta ja konsultointia logistiikka-alan palveluyrityksille. Laatujärjestelmän tuoma näkyvyys yritysten prosesseihin ja palveluihin antoi näköalapaikan silloiseen logistiikan palvelutasoon Suomessa. Tästä kypsyi idea ulkoistettujen logistiikkapalveluiden kehittämisestä ja sisälogistiikan kokonaisvastuun ottamisesta palveluyritykselle. 

Sana HUB otettiin käyttöön vuonna 1997. HUBin määritelmä on tuttu tavaravirtojen lajittelukeskuksista sekä tiedonsiirron jakajista. Suomeksi HUB tarkoittaa keskiötä, keskusta ja napaa. Sana sopi mainiosti palveluideaan, jossa yrityksemme tarjoaa keskitetyn ratkaisun ja toimii materiaalivirtojen ja tiedonhallinnan logistisena keskuksena.  

Asiakastarpeiden myötä HUB alkoi tuottaa logistisia palveluita aluksi huolinnan, kaupan ja teollisuuden yrityksille. 2000-luvulle saavuttaessa nähtiin selkeä tarve teollisuusyhtiöiden sisälogistiikan kehittämiselle sekä ulkoistuksille. HUB logistics nimi ja logo otettiin yhtenäiseksi brändiksi tytäryhtiöille ja palveluita lähdettiin kehittämään teknologiakeskeisesti, hakien parhaita toimintamalleja maailmalta. 

Tapamme toimia  

Toimintamme keskiössä ovat turvallisuus, laatu ja vastuullisuus, jotka yhdessä arvojemme kanssa muodostavat vankan pohjan toimintatavoillemme. Ainutlaatuinen yrityskulttuurimme tukee uudistumistamme ja sopeutumistamme muuttuvan maailman haasteisiin. Turvallisuus, laatu ja vastuullisuus edustavat perusperiaatteitamme, joista emme koskaan tingi.  

Turvallisuus

Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Suunnittelemme palvelumme ja toimintatapamme aina alan johtavan turvallisuustason saavuttamiseksi. Työskentelemme turvallisesti, huolehdimme toinen toisistamme ja edistämme aktiivisesti turvallisia toimintatapoja. 

Laatu 

Jokainen työntekijämme vaikuttaa koettuun laatuun. Toimimme ennakoivasti asiakkaan palvelemisessa ja eri kehitysvaiheissa. Lean-osaamiseen ja jatkuvaan parantamiseen pohjautuva kulttuurimme tekee meistä asiakkaan ykkösvalinnan ja luo parhaan asiakaskokemuksen. 

Vastuullisuus 

Valitsemme vastuullisen tavan toimia joka päivä. Tuemme kaikki yhteenkuuluvuutta ja olemme oikeudenmukaisia. Olemme sitoutuneet edistämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja toimintatapoja. Toimialamme johtavana toimijana olemme sitoutuneet edistämään asiakkaidemme kestävän kehityksen polkua. 

Sertifikaatit 

HUB logisticsin toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Toimintajärjestelmä kattaa liiketoiminnan laatu- sekä ympäristöjärjestelmän.

Oiva-raportit

Hub logisticsin Hakkilan logistiikkakeskuksen ja Hakkilankaaren lisävaraston Oiva-raportit on tehty viimeksi 28.1.2022. Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta.

Raportit:

Logistiikkakeskus, Vanha Porvoontie 256 »
HUB Hakkilankaari, Hakkilankaari 1 d »

Jatkuva parantaminen  

Yksi keskeisistä toimintamalleistamme on jatkuva parantaminen, johon kaikki työntekijämme ovat sitoutuneita. Teemme aktiivisesti jatkuvan parantamisen merkintöjä jokapäiväisessä työssämme ja haemme parhaimpia ratkaisuja ja toimintamalleja niin päivittäiseen toimintaan kuin laaja-alaisemmin katsottuna.  

Työturvallisuus 

Terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä työhyvinvointi ovat lähtökohta hyvälle tuottavuudelle ja toiminnan laadulle. Työturvallisuus on osa päivittäistä toimintaamme. Työturvallisuuden johtaminen on osa organisaation jokapäiväistä johtamista eli tavoitteiden asettamista, seurantaa ja toiminnan kehittämistä.  

Henkilökuntamme arvottaa työturvallisuuden korkealle ja kokee, että sen eteen tehdään riittävästi töitä joka organisaation tasolla. Työpaikan turvallisuudesta vastaavat niin työnjohto kuin työntekijätkin. 

Missiomme on muuttaa logistiikkaa uusilla palveluinnovaatioilla.

Kehitystyö 

Missiomme on muuttaa logistiikkaa uusilla palveluinnovaatioilla. Tähän pääseminen vaatii jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä, mikä on vahvasti läsnä arjessamme. Haemme aktiivisesti uusia toimintamalleja, parempia ratkaisuja ja tehokkaampia prosesseja.  

Käytämme useita erilaisia kehitystyökaluja ja -menetelmiä. HUB agile-toimintamallimme toimii kehitystyömme moottorina ja pitää kehityksen rattaat pyörimässä. Sen avulla pystymme ketterästi tarttumaan kehitysehdotuksiin ja viemään projekteja eteenpäin. Voit lukea lisää täältä.  

Visio, missio ja arvot  

Arvot ovat kaiken toimintamme pohjalla.

Visio 

Olemme nopeimmin kasvava ja kehittyvä logistiikkakumppani pääomien, tiedon ja materiaalien hallintaan 

Missio 

Muutamme logistiikkaa uusilla palveluinnovaatioilla.

Scroll to Top