Älykäs logistiikka on kaikkien etu

älykäs logistiikka on kaikkien etu

Automaatio, digitalisaatio ja älykkyys kehittävät logistiikkaa juuri nyt voimakkaasti. Loppuasiakkaalle se tarkoittaa parempaa ja nopeampaa palvelua, asiakasyritykselle se tuo tietoa johtamisen ja tuotannon tueksi ja logistiikkayritykselle se antaa laatua, tarkkuutta ja tehokkuutta toimintaan sekä läpinäkyvyyttä kumppanuuteen, listaavat HUB logisticsin toimitusjohtaja Joni Sundelin ja kehitysjohtaja Anssi Tura.

Älykäs logistiikka on sitä, että järjestelmien ja digitaalisten työkalujen avulla tuetaan ihmistä päätöksenteossa ja ohjataan häntä työssään. Se voi olla robotteja, ihmisiä auttavia kobotteja, ohjaavia tietoja ruudulla tai sitten vaikkapa tekstiviesti, jonka mukana on koodi paketin hakua varten. Varastoinnissa se tarkoittaa esimerkiksi järjestelmiä, jotka ohjaavat työntekijää oikealle hyllypaikalle tai vastaanottamaan tavaraa.

– Meille HUBilla älykäs logistiikka on käytännössä sitä, että pystymme tarjoamaan markkinoiden korkeimman palvelutason laadullisesti ja kapasiteetiltaan kovimman palvelutarjooman. Se näkyy loppuasiakkaalle nopeimpana ja virheettömimpänä palveluna. Kaikki se on vahvasti digitalisaation ja automaation ansiota, HUBin toimitusjohtaja Joni Sundelin sanoo.

Älykäs logistiikka pitää sisällään monenlaisia osa-alueita ja tekijöitä. Anssi Turan mukaan tieto on sen tärkein elementti, sillä älykäs logistiikka on itse asiassa tiedon aktiivista hyödyntämistä. Järjestelmät antavat yrityksen johdolle näkyvyyttä siitä, miten logistiikka toimii. Konkreettisista tekijöistä Tura nostaa esimerkeiksi automaation, AGV:n ja robotiikan.

”Meille älykäs logistiikka on käytännössä sitä, että pystymme tarjoamaan markkinoiden korkeimman palvelutason laadullisesti ja kapasiteetiltaan kovimman palvelutarjooman.”

Joni Sundelin, toimitusjohtaja

 

 

– Toimitusketjuissa päästään lisäksi integraatioihin eli siihen, miten tieto liikkuu ja mitä tietoa liikkuu. Logistiikalle on tyypillistä juuri ketjumaisuus eli informaatio kulkee ja ketjun lenkit rikastavat tietoa. Edeltävä ketjun lenkki välittää aina tietoa eteenpäin, Tura kuvaa.

Joni Sundelin muistuttaa, että tiedon välittämisessä yllättää usein se, miten paljon toimittaja-rajapinnassa on vielä tekemistä, on se sitten kyse tiedon liikkumisesta tai sen oikeellisuudesta.

– Globaalius on tuonut siihen omat haasteensa: on pitkiä ketjuja, laivamatkoja ja rahtaamista. Optimaalisesti ketjun jokainen osa tuo lisää tietoa, mutta runsaus onkin ehkä isoin haaste. Helposti jokainen palveluntarjoaja tekee omia sovelluksiaan, ja data on liian usein rikastamatonta, joten on paljon tehtävää, että koko ketju olisi älykästä logistiikkaa.

Automaatio on logistiikan trendi juuri nyt

Logistiikka on digitalisoitunut vauhdilla, ja Anssi Turan mukaan ala on jopa yksi digitalisaation draivereista. Sille löytyy paljon käyttökohteita ja jatkuvasti löydetään uusia ideoita prosesseihin.

– Digitalisaation ansiosta tieto on helposti kerättävissä ja prosessista voidaan tehokkaasti imeä tietoa päätöksentekoon eri tasoilla. Digitalisaation isoin voima tälle alalle on se, että tietoa voidaan tallentaa uskomattoman hyvin. Sitä vaan pitää osata hyvin käyttää, Tura muistuttaa.

– Yksi trendi esimerkiksi Suomen markkinassa on automaation lisääminen tehostamaan prosessia. Viimeisten vuosien aikana ovat kasvattaneet rooliaan myös robotiikka sekä kobotti-ratkaisut, joissa robotit tukevat ihmisten tekemistä.

Joni Sundelin sanoo, että digitalisaatio on vienyt kehitystä eteenpäin last mile delivery -puolella eli viimeisessä etapissa loppuasiakkaan lähellä, esimerkkinä pakettiautomaatit.

– Siihen päähän on tullut paljon sellaista, mikä ei näy, esimerkiksi kuljetusten optimointia ja ohjausta. Myös erilaiset autonomous-toiminnat tulevat jatkuvasti enemmän esiin.

”Digitalisaation isoin voima tälle alalle on se, että tietoa voidaan tallentaa uskomattoman hyvin. Sitä vaan pitää osata hyvin käyttää.”

Anssi Tura, kehitysjohtaja

 

 

Älykkyys näkyy logistiikan arjessa

Meillä työntekijät näkevät näyttötauluista, mitä kenenkin pitää seuraavaksi tehdä. Heillä on mukanaan myös laite, joka ohjaa työntekijää toimimaan virheettömästi ja tehokkaasti, Anssi Tura kuvailee.

–  Voimme myös asettaa selkeämmin tavoitteita ja näemme, olemmeko niissä onnistuneet. Se antaa mitattavuutta ja esimerkiksi mahdollisuuksia palkita onnistumisesta. Työntekijät näkevät, mitä heiltä odotetaan ja näkevät myös itse, miten ovat suoriutuneet. Tavoitteet ja näkyvyys omaan suoriutumiseen tuovat arviolta 20 prosenttia tehokkuutta lisää, ja se on aika paljon.

Ihminen tekee virheitä, mutta automaatio tukee, että niitä tehtäisiin vähemmän. Anssi Tura kertoo esimerkin HUBin Hakkilan varastolta:

– Keruuautomaatin valo ohjaa työntekijää ottamaan oikean tuotteen oikeasta laatikosta. Kun hän laittaa kätensä laatikkoon, anturi varmistaa, että käsi on oikeassa laatikossa. Kun tuote on laitettu oikeaan laatikkoon ja se lähtee liikenteeseen, laatikko punnitaan ja tuotteen oikea paino havaitaan. Vasta tämän varmistuksen jälkeen tuote lähtee eteenpäin. Näitä ei olisi kymmenen vuotta sitten uskoa todeksi.

Tieto ohjaa HUB logisticsilla päätöksentekoa. Joni Sundelin kertoo, että datan läpinäkyvyyden ansiosta tiedetään jatkuvasti, millaisia resurssitarpeita on nyt ja tulevaisuudessa sekä millaisia tilauskantoja ja kertymiä on menossa.

– Toisaalta sisään tulevalla puolella voidaan saada tietoa vaikkapa siitä, kuinka monta lavaa tulee tänään sisään ja kuinka monta huomenna. Silloin pystymme yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa optimoimaan omaa toimintaamme, Sundelin sanoo.

Anssi Tura on huomannut, että logistiikan peli kovenee jatkuvasti loppuasiakkaiden odotusten myötä.

– Kun me kuluttajina laitamme verkkokaupassa laitteen tilaukseen, koemme lisäarvona, että jo muutamassa tunnissa tulee puhelimeen viesti tilauksen käsitystä ja lähetyksen liikkeistä. Logistiikassa on entistä tärkeämpää, että tavara pitää saada nopeasti matkaan.

Älykäs logistiikka on HUBin vahvuus

Automaatio, digitalisaatio ja älykkyys ovat oleellinen osa HUB logisticsin toimintatapaa. Ne tarkoittavat logistiikkayritykselle palvelun laatua, tarkkuutta ja tehokkuutta toimintaan sekä läpinäkyvyyttä kumppanuuteen. HUBin osaaminen ja asema logistiikan digitalisaatiossa on Joni Sundelinin mukaan vankka.

– Meidän vahva ja laaja älykkään logistiikan osaamisemme on tärkeässä roolissa, kun palvelemme asiakkaitamme. Kun puhutaan mistä tahansa teknologiasta, sen pitää tietenkin olla toimivaa. Mutta kun osaamme sen avulla ohjata, toteuttaa sekä johtaa ja ymmärrämme, mihin suuntaan prosessia pitää viedä, olemme muita edellä.

– Lisäksi meidän toimintamallimme on joustava, ketterä sekä hyvin asiakaslähtöinen ja osaamme ratkaista ongelmia. Esimerkiksi sisälogistiikassa olemme Suomessa konepajateollisuudessa johtava toimija.

Anssi Tura lisää mukaan varastoautomaation ja roolin 3PL-toimijana.

– Olemme tehneet paljon töitä asiakkaiden kanssa, joilla on yhteinen tahtotila digitalisaatiosta ja sen kehittämisestä. Meillä on niistä laajasti kokemusta ja osaamista samalla kun muut vasta pistävät automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäviä varastoja pystyyn.

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top