Jere Kortemaa – Site Manager

HUB logistics Jere Kortemaa

Hämeenlinnan yksikön päällikkö Jere Kortemaa pitää huolen, että työntekijät ovat ajan tasalla, asiakkaan tarpeisiin vastataan ja hommat rullaa. Asiakasyrityksen logistiikasta vastaaminen vaatii sujuvaa kommunikaatiota sekä omien alaisten että asiakkaan kanssa.  

Jere aloitti HUB:n palveluksessa ensimmäisen kerran vuonna 2010. Ura HUB:lla katkesi pariksi vuodeksi toiselle paikkakunnalle muuton myötä. Jere palasi Hämeenlinnaan HUB:n toimintaan vuonna 2015 kesätyöntekijänä. Nopeasti hänet vakinaistettiin ja nimettiin yksikön vetäjäksi. Jere on ennättänyt työskentelemään monissa logistiikan eri tehtävissä: varastotyöntekijänä, vuorovastaavana ja viimeisimpänä yksikkönsä vetäjänä vuodesta 2016 alkaen.  

Hämeenlinnan yksikössä hoidetaan asiakasyrityksen logistiikkaa asiakkaan tiloissa. Työvuorot on rakennettu asiakkaan tuotantosykliä vastaavaksi, ja työtä tehdään kahdessa vuorossa aamuisin ja iltaisin. Aamuvuorot ovat vilkkaampia ja vuorovahvuus on aamuisin suurempi. Varastotyöntekijät ja vuorovastaavat saapuvat aamun ensimmäisiin vuoroihin jo kuudelta aamulla.  

Varastotyöntekijän työtehtäviin kuuluu esimerkiksi tavaroiden vastaanottoa ja pakkaamista. Vuorovastaava ohjaa varastotöiden ohella omaa työvuoroaan tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Yksikön päällikön työtehtäviin kuuluu henkilöstön johtamisen ohella yksikön hallinnolliset työtehtävät laskujen maksusta palkkojen käsittelyyn – unohtamatta asiakasyhteistyötä.  

Yksikön päällikkö mahdollistaa työntekijöiden tehokkaan työskentelyn

Yksikön vetäjänä Jere vastaa yksikkönsä toiminnasta kokonaisuudessaan. Työpäivät ovat vaihtelevia ja työtehtävät monipuolisia. Hän huolehtii henkilökunnan päivittäisjohtamisesta ja sparraamisesta, ratkoo ongelmatilanteita, ylläpitää HR-tietoja ja vastaa myös yksikön kehitykseen liittyvistä projekteista.  

Yksikön päällikkönä menestyminen edellyttää kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ymmärtäen yksityiskohtien vaikutukset sekä taitoa johtaa ihmisiä. Työntekijöiden huomioiminen yksilöinä ja luottamus oman tiimin toimintaan takaavat yksikön menestyksen.  

”Mielestäni olennaista on se, että perusprosessit toimivat ja omiin työntekijöihin voi luottaa. Yksi tärkeimpiä tehtäviäni on mahdollistaa työntekijöideni tehokas työskentely. Käyn juttelemassa työntekijöideni kanssa aina kun vaan mahdollista. Työntekijöiden kanssa käytävää keskustelua ja vuorovaikutusta ei voi korostaa liikaa.” tiivistää Jere.  

Yksikön päällikkönä Jere pääsi suunnittelemaan ja ottamaan käytäntöön uudenlaista työnkiertoa työpisteiden välillä. Se toi mukana joustavuutta ja edesauttaa resurssoinnissa yllättävissäkin tilanteissa.  

”Haasteiden selättäminen on aina mahtavaa ja isojen muutosten läpivienti ja niissä onnistuminen ovat työn suola. Ei pidä kuitenkaan unohtaa pienempiä ilon hetkiä, jotka ovat palkitsevia. Oli jonkin yksittäisen ongelman ratkaisija minä tai joku muu meidän tiimistämme, niin siitä tulee aina hyvä fiilis.” 

Asiakaskommunikaatio yksikön eri tasoilla luo pohjan vahvaan yhteistyöhön  

Henkilöstön johtamisen lisäksi yksikön päällikkö vastaa asiakasyhteistyöstä. Asiakaskommunikaation tulee olla saumatonta ja ajantasaista. Tieto pienimmistäkin yksityiskohdista tulee liikkua nopeasti kaikille prosessiin osallistuville, jotta asiakkaan tuotanto toimii aikataulussaan.  

”Teen töitä omien työntekijöiden lisäksi asiakkaan logistiikan sekä tuotannon kanssa. Melkein päivittäin tulee eri osastoilta poikkeavia tilanteita, joita sitten yhdessä ratkotaan. On hienoa päästä omassa työssäni määrittämään tapaamme toimia ja rakentamaan toimivaa kommunikaatiota asiakkaan kanssa.” 

Kannustava ilmapiiri, tekemisen meininki ja osaamisen kehittäminen työssä viihtymisen kantavina voimina  

Osaamisen kehittäminen ja opiskeleminen töiden ohella ovat tukeneet Jeren ammatillista kasvua. Hän on suorittanut töiden ohessa sekä logistiikan perustutkinnon että johtamisen erityisammattitutkinnon.  

”HUB:lla parasta on kannustava ilmapiiri ja tekemisen meininki. Lisäksi ainakin omalla kohdalla on käynyt toteen se, että on ollut mahdollisuuksia kehittää itseään ja edetä työuralla. Koen, että kun HUB:lle antaa niin HUB antaa takaisin. HUB osaa ottaa työntekijät yksilöinä ja ihmisinä huomioon. Työssään saa olla oma-aloitteinen ja asioihin täytyy uskaltaa tarttua välillä ripeästikin. Siihen myös annetaan täysi kannustus ja tuki” tiivistää Jere työpaikkansa parhaita puolia.  

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top