Erle Jaaska – HR-asiantuntija

Erle Jaaska HR Specialist

HR-asiantuntija Erle Jaaskan työpöydälle laskeutuvat HR-tehtävät laaja-alaisesti. Hän taitaa työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkitsemisen sekä soveltamisen ja tukee esimiehiä mitä erilaisimmissa työsuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä. Erlen johdolla uusi työajanseurantajärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön.

Työharjoittelijasta HR-koordinaattoriksi

Erle Jaaska aloitti HUB:lla vuonna 2014 työharjoittelijana. Palkkahallinnon opiskelijalle löytyi työharjoittelupaikka paikallisten messujen kautta, jossa Erle kävi esittäytymässä paikan päällä.

– Aloitin HUB:lla palkkahallinnossa, mutta työtehtäväni laajenivat HR-tehtäviin jo työharjoittelun aikana. Vastasin HUBin silloisen isoimman yksikön HR-asioista ja olin esimiesten aktiivisena tukena henkilöstöasioiden hoitamisessa. Tiivis yhteistyö kokeneiden esimiesten kanssa toi kullanarvoista kokemusta ja tietämystä jatkoa ajatelleen: opin tuntemaan esimiesten työtehtävät ja ymmärtämään esimiesten tarpeet HR-yksiköltä.

Taloushallinnon ammattitutkinnon työharjoittelu kesti vuoden, jonka jälkeen Erle sai vakituisen työpaikan HR-assistenttina vastaten yhden yksikön henkilöstöasioista. Myöhemmin hän siirtyi yksikkötasolta vastaamaan henkilöstöasioista konsernitasolla HR-koordinaattorina.

– Kun siirryin toimimaan konsernitasolla vuonna 2016, uutta työajanseurantajärjestelmää oltiin ottamassa käyttöön. Minut nimettiin vetämään käyttöönottoprojektia, joka kokonaisuudessaan kesti muutaman vuoden sisältäen järjestelmän määritykset, testaukset ja käyttöönoton HUB:n kaikissa yksiköissä. Olen päässyt myös seuraamaan kahden yksikön toimintaa hyvin läheltä tuuraamalla esimiestehtävissä. Minun vastuullani oli tuntien ja palkkojen tarkastus, yhdessä yksikössä myös työvuorojen suunnittelu. Olin kokonaisuudessaan hyvin kiinteä osa yksikön toimintaa. Saman aikaisesti hoidin myös muita konsernin henkilöstöasioita ja tuin esimiehiä. Käytännön kokemuksen myötä opin tulkitsemaan työehtosopimuksia ja tuntemaan yksiköiden toimintatapoja ja tarpeita työajanseurannalle.

Viimeiset neljä vuotta Erle on toiminut HR-asiantuntijana. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat muun muassa palkka- ja henkilöstöprosessien kehittäminen ja seuranta sekä työsuhdeasioiden selvittäminen ja hoitaminen esimiesten kanssa. Erlen vastuualueeseen kuuluvat myös HR-projektien projektinhallinta, kuten esimerkiksi henkilöstötutkimuksen palvelutuottajan valinta ja implementointi, työajanseurantajärjestelmän tarpeiden kartoitus, toimittajien kartoitus ja valinta sekä ohjelman implementointi. Hän on aktiivisesti mukana HR-järjestelmän käyttöönotto- ja kehitysprojekteissa.

– Nykyinen työnkuvani HR-asiantuntijana on mielenkiintoinen ja sopivan vaativa. Meillä on käytössä monta eri työehtosopimusta, joiden tuntemus vaatii perehtymistä ja syventymistä. Palkanlaskennan osaaminen tukee mielestäni työehtosopimusten ymmärtämistä ja henkilöstöhallinnon osaaminen jokapäiväistä henkilöstötyötä. Pääsen tukemaan yksiköiden esimiehiä hyvin erilaisissa asioissa.

Työnkuva elää osaamisen kehittymisen myötä

Omatoiminen opiskelu sekä osallistuminen työnantajan järjestämiin koulutuksiin on vienyt Erleä uralla eteenpäin ja mahdollistanut työnkuvan laajenemisen.

– Kaikki työtehtäväni ovat olleet henkilöstö- ja palkkahallintoon liittyviä, mutta olen päässyt laajentamaan osaamistani ja työnkuvani onkin elänyt osaamisen kasvamisen myötä. Olen opiskellut omatoimisesti töiden ohessa Eduhousen verkkokoulutuspalvelun avulla. Lisäksi olen osallistunut HUB:n järjestämiin koulutuksiin aina kun se on ollut mahdollista. Vuosien saatossa olen osallistunut HR-koulutuksiin, esimieskoulutuksiin ja muutosjohtamisen koulutukseen. HUB mahdollisti myös oppisopimuskoulutuksen, kun lähdin hakemaan lisäpätevyyttä. Suoritin oppisopimuksella henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon henkilöstötyön osaamisalalta, Erle kertoo.

Työn merkityksellisyys, tehtävänkierto ja hyvät työkaverit pitkien urien salaisuus

Erlen mukaan työstä tekee antoisaa sen merkityksellisyys ja työtehtävien vaihtelevuus. Oman työajan hallinta ja työnantajan luottamus työntekijöitä kohtaan ovat arvokkaita tekijöitä.

– Antoisaa on jo itsessään se, että teen merkityksellistä työtä. HUB:lla panostetaan vahvasti digitalisaatioon ja automaatioon. Tämä näkyy myös HR:n puolella toimintatapojen kehittämisellä ja automatisoinnilla. Olemme ottaneet uusia järjestelmiä käyttöön, jolloin operatiivisen työnjohdon työtehtäviä automatisoituu ja työaikaa vapautuu muihin tehtäviin. Koen, että HR-yksiköllä on ollut tässä merkittävä rooli tukea esimiesten työtä ja heidän käytössään olevia resursseja.

Erle tekee tiiviisti töitä HR-päällikön kanssa. Hän antaa kiitosta siitä, että tiimityöskentely toimii ja päätöksiä saa tehdä itsenäisesti. Oman tiimin lisäksi yhteistyö eri yksiköiden kanssa nousee kiitosten listalla korkealle. Erle ei ole ainoa, jolla on pidempi ura HUB:lla takana.

– Meillä HR:ssä on erinomainen tilanne. Työskentelemme tiiminä hyvin yhteen ja voimme jakaa työtehtäviä sulassa sovussa. Meillä on hyvä keskinäinen ymmärrys ja asiat hoituvat. Työn suola on myös yhteistyö yli yksikkörajojen. Yksi HUB:n pitkien urien salaisuus on kivat työkaverit. Töissä viihdytään ja ilmapiiri yleisesti ottaen on hyvä. Jokainen saa olla oma itsensä. Avuliaisuus on ehdottomasti plussaa ja pidämme toinen toisestamme huolta.

Erle nimeää pitkien urien taakse myös mahdollisuuden tehtävänkiertoon. Työntekijöitä kuunnellaan ja kannustetaan sisäiseen työnkiertoon – HUB:lla voi vaihtaa tehtävästä toiseen.

– Itse esimerkiksi kaipaan vaihtelua ja haastetta. Se pitää mielenkiinnon yllä. Arvostan sitä, että HUB antaa tähän mahdollisuuden tehtävänkierron myötä. Työntekijöiden annetaan kehittyä ja sitä myös tuetaan. Kahdeksan vuotta HR-tehtävissä täyttyi juuri, mutta se ei tunnu lainkaan pitkältä ajalta, koska viihdyn työssäni erittäin hyvin, Erle tiivistää HUB:lla vietettyjä vuosia.

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top