Logistiikan tehostaminen HUB agile-mallin avulla

logistiikan tehostaminen agile-mallin avulla

Missiomme on muuttaa logistiikkaa uusilla palveluinnovaatioilla. Tähän pääseminen vaatii jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä. Olemme kuluvan vuoden aikana ottaneet HUB:lla käyttöön ketterän toimintatavan viedä kehitysprojekteja eteenpäin. Tämä toimintatapa tottelee nimeä HUB agile.

Logistiikan tehostaminen uuden ”kehityksen moottorin” avulla tukee yksiköidemme toimintaa heidän omien kehitystoimenpiteidensä lisäksi. Jokainen yksikkö voi pyytää HUB agile-tiimiltä tukea kaikessa kehitykseen liittyvässä asioissa. Agile sananmukaisesti tarkoittaa ketterää ja ketteryys kehitystyössä on valttia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna toimintamalli tukee kokonaisuudessaan konsernin, liiketoimintojen ja yksiköiden tavoitteisiin pääsyä.

HUB agilen toiminnasta vastaa allekirjoittanut ja tehokkaaseen tiimiin kuuluvat tässä vaiheessa lisäkseni kehityspäälliköt Teemu Hämäläinen ja Mikko Heinilä, jotka ovat olleet vahvasti mukana toimintamallin suunnittelussa.

HUB agile tuo tehokkuutta yksiköiden toimintaan

Yksiköt voivat hoitaa kehitystyötä ja projekteja itsenäisesti, eivätkä aina välttämättä tarvitse HUB agilen tukea. HUB agile -tiimi hyppää mukaan siinä vaiheessa, kun yksikkö tarvitsee kehitystyöhön enemmän resursseja ja tukea projektinhallintamielessä.

Agile-tiimi käy kahden viikon välein uudet syntyneet projektit läpi ja arvioi niiden hyötypotentiaalin. Projektit arvotetaan hyödyn perusteella ja toteutetaan kannattavimmasta alkaen. Agile-tiimi ottaa vastuulleen työn alle otetut projektit ja huolehtii projektien etenemisestä. Projektien hyödyt saadaan paremmin mitattua, kun projektit määritellään alussa selkeästi ja niiden etenemistä seurataan.

​HUB agile tukee myös muiden yhteisten työkalujen käyttöönottamisessa, joita on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden aikana. Parannamme esimerkiksi näkyvyyttä tekemiseen uusilla visuaalisilla ja reaaliaikaisilla raporteilla ja tuomme yksiköihin käyttöön päivittäisjohtamisen työkaluja.

Konkreettinen hyöty yksiköille on myös se, että yksikön vetäjille esitellään joka toinen viikko HUB agilen työkuormaa ja syntyneitä tuloksia eri yksiköissä. Tavoitteena on ennen kaikkea jakaa tietoa eri yksiköiden kehitystuloksista. Välillä käymme läpi maailmalla käytössä olevia uusia ratkaisuja ja laitteita, joista voisi olla hyötyä HUB:n yksiköissä.

HUB agilesta hyötyy myös asiakas

Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Haluamme aidosti kehittää ja innovoida asiakkaidemme toimintaa. Agile-tiimin avulla toteutamme asiakkaan kanssa yhteistyössä päätettyjä projekteja systemaattisemmin. Asiakkaidemme tarpeiden kuunteleminen, ideointi, projektien käynnistys ja ketteryys projektin läpiviennissä ovat avain asemassa. Tiimin toiminta vahvistaa projekteihin sitoutumista, tavoitteiden määritystä ja aikataulussa pysymistä.

Jatkuva kehitys tuo lisäarvoa asiakkaillemme. Agile-tiimin toiminta tehostaa ja nopeuttaa meidän omaa toimintaamme ja tuo läpinäkyvyyttä asiakkaille määritettyjen mittareiden ja toimintamallin avulla. Agile-toiminnan avulla pystymme syventämään asiakasyhteistyötä toteuttamalla yhteisiä kehitysprojekteja ripeämmin.

Agile-mallin avulla logistiikan tehostaminen näkyy parempina käytäntöinä, työn tehostumisena ja parempana laatuna asiakkaalle. Pystymme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä palvelemaan asiakkaitamme ketterämmin ja paremmin.

 

 

 

 

Blogin kirjoitti kehitysjohtaja Anssi Tura

 

Lue myös

Työtehtävien ja prosessien analysointi työntutkimuksen avulla
Päivittäisjohtamismalli tuo tehokkuutta ja auttaa pääsemään tavoitteisiin

 

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top