Setitys tuo toimintaan tehokkuutta ja selkeyttä – mutta mitä se oikeastaan on?

Setitys

Setti on joukko yhteen kuuluvia asioita. Kun settiä kootaan yhteen, silloin setitetään. Logistiikassa setitys on oikea-aikaista valmistelua ja tarkkaa keräilyä esimerkiksi kokoonpanoteollisuutta varten.

Näin setitys toimii: kun teollisuudessa valmistetaan tuotteita, ne yleensä kootaan komponenteista ja erilaisista osista. Osat ovat varastossa. Kun kokoonpanija aloittaa työnsä, on juuri oikeaan aikaan hänelle tuotu varastosta keräillyt osat, joita hän tarvitsee. Ei mitään liikaa eikä mitään liian vähän.

Setitys on yksi HUB logisticsin tarjoamista palveluista. Liiketoimintajohtaja Mikko Heinilä avaa setitystä esimerkin kautta:

– Polkupyörän kokoaja kasaa tehtaalla pyörän monenlaisista osista. Meidän palvelumme tarkoittaa sitä, että viemme hänelle varastosta kaikki osat, joita pyörään tarvitaan. Asentajan ei tarvitse itse etsiä eikä hakea mitään. Osat viedään juuri silloin, kun asentaja tarvitsee – ja juuri ne osat, joita hän tarvitsee. Ei mitään ylimääräistä. Silloin hän voi keskittyä omaan työhönsä täydellisesti eikä hänen tarvitse miettiä puuttuvia osia. Eikä kokoonpanotilassa loju materiaalia, jota ei tarvita.

HUB logisticsin kehitysjohtaja Anssi Tura vie ajatukset ja palvelumallin ravintolamaailmaan:

– Setitys on valmistelevaa työtä. Meillä on käytetty mielikuvaa, jossa ravintolassa tarjoilija vie hopealautasella tarjottavat asiakkaalle pöytään, oikeanlaisena annoksena ja oikeaan aikaan.

Setitystä tehdään paljon teollisuudessa, missä kerätään ja toimitetaan vaikkapa nostimen tai pumpun osia ruuveineen ja pultteineen. Mutta konseptia voidaan soveltaa monelle alalle. Anssi Tura kertoo, että HUB logistics tekee setitystä esimerkiksi Lahdessa keskussairaalassa, jossa viedään hoito- ja leikkaussaleihin tarvikkeita ja suojavarusteita sopivat määrät sopivaan aikaan. Sekin on setitystä.

– Setitys siis liittyy asiakkaan ydintekemisen helpottamiseen. Asiakkaallamme yhtä hyvin sairaanhoitaja, asentaja tai kokoonpanija voi keskittyä siihen, missä hän on ammattilainen. Hänen ei tarvitse hakea tarvikkeita tai etsiä osia varastoista kesken työn, Anssi Tura kertoo.

Anssi Tura kehitysjohtajaksi HUB:lle
”Setitys on asiakkaan ydintekemisen helpottamista, kun ammattilaisen ei tarvitse hakea tarvikkeita tai etsiä osia varastoista kesken työn” kertoo HUB:n kehitysjohtaja Anssi Tura.

Täsmätoimituksia, komponenttipalvelua ja kitityksiä

Setitykseen ja settikeräilyyn liittyy monenlaisia vaiheita ja myös termejä. Anssi Turan mukaan konseptista voisi käyttää vaikkapa nimiä tuotantopalvelu, tehdaspalvelu, kokoonpanopalvelu, varaosapalvelu, komponenttipalvelu, tarvepalvelu, tarvetoimitus, tarvetarjotin, tuotantosyöttö, tehdassyöttö ja niin edelleen.

– Nimet avaavat asiaa monelta kulmalta. Termiä täsmätoimitus käytetään varsinkin rakennusalalla, mutta sekin kertoo hyvin setityksestä. Myös rytmitys on oleellinen asia. Siksi asiaan liittyy logistiikan termi Just in time eli oikeaan aikaan toimittaminen, Anssi Tura lisää.

HUB logisticsin palveluissa viedään asiakkaalle pääasiassa vain osia ja materiaaleja, mutta valmiudet on myös esiasennuksiin ja osien yhteen liittämiseen.

Termeistä puheen ollen Anssi Tura ja Mikko Heinilä muistuttavat, että jos settiin lisätään vielä työkaluja, kyse onkin kitityksestä.

– Setityksessä toimitamme tuotteen osat. Jos lisäksi settiin lisättäisiin kokoamiseen tarvittavia työkaluja, vaikkapa kuusiokoloavain ja jakoavain, puhutaan jo kitityksestä. Sitäkin teemme, mutta pääpaino on kuitenkin mallissa, jossa asentajilla on kokoamiseen tarvittavat työkalut itsellään.

Setityksen suunnittelu on meidän ydinosaamistamme. Siinä työssä analysoimme tapahtumien määriä ja variaatioita ja luomme sen pohjalta toimivan konseptin.

Komponentteja räätälöinnin mukaan

HUB logisticsin setityspalveluissa tuotteiden kirjo on laaja alkaen ruuveista ja pulteista isoihinkin komponentteihin.

– Lopputuote tai loppuasiakkaan tarve voi olla mikä tahansa. Olemme toimittaneet osia ja tarvikkeita asentajille autotehtaalla ja toisaalta pidämme huolta, että sairaalan hoitohuoneessa tarvikkeet ovat oikeaan aikaan saatavilla, Mikko Heinilä kertoo.

Tieto siitä, mitä tiettyyn settiin kuuluu, tulee asiakkaan järjestelmistä. Mitä monimutkaisempi tuotteen rakenne ja komponenttien vaihtelu on, sitä haastavampaa myös setityksen toteutus on.

– Esimerkiksi autossa vaihtoehtoja on valtavasti: väri, vanteet, peilit, sisustus ja muut varusteet. Silloin setitys räätälöidään tarkasti kokoonpanon tarpeiden mukaan. Ja juuri se, setityksen suunnittelu, on meidän ydinosaamistamme. Siinä työssä analysoimme tapahtumien määriä ja variaatioita ja luomme sen pohjalta toimivan konseptin, Anssi Tura toteaa.

Etukäteissuunnittelu on tärkein vaihe

Settikeräilyyn palveluna päädytään silloin, kun asiakkaalla on selvä tahtotila tuotannon kehittämisestä. HUB logistics tuo mukaan osaamisensa ja ennen kaikkea näkökulman siitä, että setitys ylipäänsä kannattaa ja tuo tehokkuutta tekemiseen.

Suunnittelussa tutkitaan oikeaa rytmitystä, jonka pohjalta setitystä voidaan tehdä. Anssi Tura muistuttaa, että logistiikan osuus ja settien tekeminen on loppujen lopuksi vain yksi osa kokonaisuutta.

Etukäteissuunnittelu onkin isoin osa yhteystyötä. Mikko Heinilä sanoo, että kaikki lähtee asiakkaan tarpeesta:

– Meidän tehtävämme on käydä kokonaisuus läpi ja ymmärtää täysin, miten prosessi toimii. Kaikki vaiheet suunnitellaan ja rakennetaan sen ymmärryksen pohjalta pala kerrallaan.

– Kuvaamme työpajoissa prosessia, selvitämme asiakkaan lopputuotteet ja niiden komponentit sekä arviot siitä, kuinka paljon mitäkin tuotteita valmistetaan ja miten paljon mitäkin tavaroita liikkuu. Tätä kautta voidaan suunnitella oikea materiaalivirta ja ymmärrys siitä, miten mitkäkin komponentit kulkevat osana sitä, Anssi Tura selostaa.

– Alussa tehdään myös prosessikävely eli käymme nykyiset tilat ihan paikan päällä läpi ja katsomme, mitä sieltä tapahtuu, Mikko Heinilä lisää.

Suunnitteluvaiheessa piirretään konkreettisia linjoja esimerkiksi siitä, missä varaston junat vaunuineen liikkuvat ja missä ne pysähtyvät. Usein konseptia pilotoidaan aluksi yhdellä tuotantolinjalla valmiilla kokonaisuudella, josta sitä sitten laajennetaan eteenpäin.

– Kaikki tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hubilaisten kanssa. Mutta päävastuu logistiikan toimivuudesta on meillä. Puhumme linjapalveluista: meidän ”tarjoilijamme” ja asiakkaan asentaja ovat usein lähimmät työtoverit ja tekevät tiivistä yhteistyötä, Anssi Tura ja Mikko Heinilä kertovat.

Setitys osana sisälogistiikkaa

Setitystä tehdään valtaosin asiakkaan tiloissa mutta myös HUB logisticsin omilla varastoilla – asiakkaan tilanteesta ja toiminnan koosta riippuen.

– Usein tilanne on se, että asiakkaan tuotantotiloissa loppuu tila kesken, jos varastot ovat samassa yhteydessä. Kun tuotannolle tarvitaan lisää tilaa, varasto väistyy muualle. Me olemme rakentaneet tällaisissa tilanteissa tehtaan viereen uuden varastohallin, jonka kautta toimimme. Tästä on hyvänä esimerkkinä Uudenkaupungin autotehdas, jolle HUB logistics rakensi vuonna 2013 logistiikkakeskuksen tehtaan kylkeen, Anssi Tura kertoo.

Samanlainen malli toteutuu parhaillaan Kotkassa, missä rakennetaan 5 300 neliömetrin uudisrakennusta Sulzer Pumps Finland Oy:n tehtaan välittömään läheisyyteen.

Aina ei voida kuitenkaan rakentaa uutta varastoa. Silloin pyritään tuotantotilojen toiminta järjestelemään tehokkaammin ja luomaan niiden yhteyteen eriytetyt alueet tuotannolle ja varastoinnille. Toisinaan setitys tapahtuu kauempana HUB logisticsin omassa varastossa, josta materiaali toimitetaan rekoilla tuotantopisteeseen.

Setitys on siis sekä sisälogistiikkaa että sujuvien varastointipalveluiden tarjoamista. Parhaimmillaan se on Anssi Turan ja Mikko Heinilän mukaan palvelua ”hopealautasella” asiakkaan tuotantotiloissa, kun materiaalit toimitetaan läheltä ja syötetään tuotantoon.

HUB logistics liiketoimintajohtaja Mikko Heinilä
”Setitys on sekä sisälogistiikkaa että sujuvien varastointipalveluiden tarjoamista. Parhaimmillaan se on palvelua ”hopealautasella” asiakkaan tuotantotiloissa.” summaa liiketoimintajohtaja Mikko Heinilä.

Setitys sopii monelle alalle

Anssi Turan mukaan klassikkoasiakkuus setitykselle on konepaja- tai kokoonpanoteollisuudessa tai elektroniikkaan liittyvillä aloilla. Mutta tilausta konseptille on monella muullakin alalla, kuten esimerkiksi julkisella puolella sairaaloissa.

Konsepti voisi toimia hyvin vaikkapa ravintolabisneksessä, suurkeittiöissä tai elintarviketeollisuudessa, jolloin annosten raaka-aineet koottaisiin keittiön tarpeiden mukaan ja oikeaan aikaan. Asiat ja esivalmistelut voitaisiin niissä jakaa yhä pienempiin ja tarkempiin komponentteihin, jälleen juuri silloin kun tarvitaan.

– Ja kyllähän kotiin tuotavat ruokalaatikot ovat myös setitystä, Anssi Tura muistuttaa.

Parempaa materiaalien hallintaa

– Usein lähtötilanteessa asiakkaalle materiaalinhallinta on ollut ongelmakohta: missä mitkäkin osat ovat ja miten paljon niitä on? Hyvän materiaalinhallinnan avulla voidaan nämä asiat selvittää. Me tiedämme varastoillamme tavaran sijainnin kymmenen sentin tarkkuudella ja tiedämme myös tarkat määrät. Se on jatkuvaa inventointia, ja saldot pysyvät aina ajan tasalla, Mikko Heinilä vakuuttaa.

– Eli emme pelkästään palvele asiakkaan kokkia tai kokoonpanijaa, vaan mahdollistamme laadukkaamman ja ajantasaisen toiminnan koko yritykselle.

Anssi Tura muistuttaa, että varsinkin näinä aikoina materiaalien oikea määrän tietäminen on tärkeää. Siruista ja komponenteista on maailmalla suuri pula ja niitä saadaan Suomeen sykäyksittäin, mikä kärjistää ongelmaa. On kallista ja tehotonta, jos tuotteita ei voida puutteen takia rakentaa loppuun ja tuotantojärjestystä joudutaan jatkuvasti muuttamaan.

Yksi setityksen tuoma hyöty on tuotantotilojen siisteys. Yleensä tarvittavat materiaalit puretaan pakkauksista ja koko setti kuljetetaan pyörällisillä kärryillä perille.

Lisää tehokkuutta tuotantoon

Kaikkein oleellisin hyöty asiakasyritykselle on se, että setityksen ansiosta oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Anssi Tura ottaa jälleen esimerkin:

– Tuotantolinjalla valmistetaan vaikkapa tulitikkuaskeja. Askin kokoamisen osaava ihminen hakee ensin rasian kartongit varastosta ja tulitikut toisesta varastosta ja tekee sitten kokoonpanon. Tällä hetkellä linjan läpi virtaa kymmenen tulitikkuaskia tunnissa.

– Nyt meillä onkin työntekijä, joka tietää, että jokaiseen askiin menee 50 tikkua ja siihen tarvitaan tietty määrä kartonkia. Kun hän tuo oikean määrän materiaalia kokoonpanijalle, tämä saa työhönsä tutkimusten mukaan 30 % enemmän kapasiteettia. Sen jälkeen tunnissa samalla linjalla valmistetaan siis 13 askia. Kun kapasiteetti kasvaa, tulosta tulee sitä kautta enemmän. Tehokkuutta syntyy myös silloin, kun logistiikan prosessista tulee tarkempaa ja virheet voidaan minimoida.

– Kokoonpanija keskittyy siihen, mitä parhaiten osaa, ja keräilijä siihen, mitä hän parhaiten osaa. Selkeys ja keskittyminen osaamiseen ovat setityksen iso hyöty, Anssi Tura perustelee.

Yksi setityksen tuoma hyöty on tilojen siisteys. Yleensä tarvittavat materiaalit puretaan pakkauksista ja koko setti kuljetetaan pyörällisillä kärryillä perille. Paluulogistiikka kuuluu myös konseptiin eli kun vaunuilla viedään tavaraa, takaisin palatessa myös tuodaan mahdollisesti syntynyttä jätettä pois. Tuotantotiloissa on siis vähemmän jätettä ja pahvipölyä. Myös pakkausjätteen lajittelu on paljon tehokkaampaa.

HUB logistics osaa setityksen alusta loppuun

HUB logisticsin setityspalveluiden vahvuuksista kolme tärkeintä ovat osaava suunnittelutiimi, vahva järjestelmätuki ja oma toimiva konsepti. Sen jälkeen vuorossa ovat laitteet ja tilat, jotka kaikki järjestetään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Asiakkaana näet setityksen lopputuloksen, kun setti eli oikeat materiaalit toimitetaan yrityksesi tuotantolinjalle oikeaan aikaan. Sitä ennen varastolla tapahtuu keräily, joka tehdään järjestelmän tilauksen mukaisesti.

Setityspalvelun toteuttamiseen tarvitaan hyvä etukäteissuunnittelun ja valmistelun osaaminen. Siihen olemme panostaneet kokoamalla kokeneen suunnittelutiimin. Kun haluat tutustua palveluumme, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.

Haluatko lisätietoa setityspalveluiden hyödyistä?

 

Tutustu sisälogistiikan palveluihimme! 

 

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top