Suomen edistyksellisin 3PL-automaattivarasto täytti viisi vuotta

HUB logistics 3PL automated warehouse

HUB logistics:n logistiikkakeskus Vantaalla oli valmistuessaan viisi vuotta sitten Suomen ensimmäinen 3PL- keräilyautomaattivarasto. Logistiikkakeskuksen rakentaminen on yksi HUB:n 30-vuotisen matkan suurimpia merkkipaaluja ja HUB:n historian suurin investointi, joka edustaa edelleen varastoinnin edelläkävijyyttä. Se palvelee asiakkaita edistyksellisillä prosesseilla, laadukkaalla automaatiolla ja vahvalla ammattitaidolla.

Ajatus omasta automatisoidusta logistiikkakeskuksesta oli vireillä jo 2000-luvun alkupuolella ja logistiikkakeskuksen rakennuttaminen mahdollistui toiminnan kasvun myötä 2010-luvulla, kun HUB:n asiakaskunta oli kasvanut ja automaatioteknologia oli kehittynyt riittävästi.

– Seurasimme automaatioteknologian kehittymistä tarkkaan noin kymmenen vuoden ajan. Varhaisemman vaiheen mekaaniset automaatioratkaisut eivät olisi tuoneet ratkaisua HUB:n suunnittelemiin palveluihin. Aiemmin HUB:n historiassa olimme hankkineet varastoautomaation autotehtaan varastoon ja tämän kokemuksen innoittamana sekä tekniikan kehityttyä riittävästi shuttle-malleihin, päätimme tehdä merkittävän investoinnin myös omaan suunnitteilla olevaan varastoon, kertoo HUB logisticsin perustaja Aarno Törmälä.

Huolellinen suunnittelutyö takasi onnistuneen ja aikaa kestävän lopputuloksen

Logistiikkakeskuksen suunnittelutyöt aloitettiin keväällä 2016 yhdessä rakennuttajan kanssa. Rakennuttajana toimi Lehto ja pääsuunnittelijana arkkitehti Pekka Pettinen.

– Logistiikkakeskuksen suunnittelusta vastasi merkittävältä osin neljä diplomityön tekijää eli HUB:n silloiset nuoret, uudet logistiikka-alan tulokkaat. He saivat reilusti kokemusta ja syvyyttä alan tietämykseen tämän suuren projektin myötä. Kiitos näille nuorille opiskelijoille, jotka tarttuivat rivakasti haasteeseen. Tämä innovatiivinen kehitystiimi oli kantava voima varaston suunnittelussa ja toteutuksessa. He miettivät varaston layoutin ja käytettävän tekniikan, prosessit ja materiaalin virtauksen, Törmälä muistelee.

Yksi kehitystiimin jäsenistä oli HUB:n nykyinen kehitysjohtaja Anssi Tura, joka työskenteli tuolloin kehitystiimissä kehitysinsinöörinä. Turan mukaan suunnitteluvaiheessa puntaroitiin kerättyyn dataan pohjautuen eri vaihtoehtoja varaston toiminnan laajuudesta ja toimintamallista – mietittiin tarkkaan, ketä varastotoiminnalla halutaan palvella. Kehitystiimi laati useamman erilaisen konseptiajatuksen millainen uusi varasto voisi olla.

– Olemassa olevan datan avulla mietimme millainen asiakasportfolio voisi olla. Teimme tarkat laskelmat ja simuloinnit tuotevariaatiosta sekä tilaus-toimitusprosessista. Arvioimme millainen kyvykkyys eri konseptimallien kussakin prosessin vaiheessa tulisi olla. Kehitystiimin esitysten perusteella tehtiin strateginen päätös, että lähdemme luomaan varastoa, joka palvelee verkkokauppaliiketoimintaa, jossa iso erä tuotteita tulee varastoon sisään ja pieniä paketteja lähtee ulos, Anssi kertoo.

– Puhuimme jo tuolloin paljon nettikaupasta, joka oli merkittävässä mittakaavassa muutamalla yrityksellä. Uskoimme kasvavaan kulutustavaran verkkokauppaan ja varaosamyyntiin, jonka pohjalle varasto suunniteltiin, Törmälä tiivistää.

Laatikko kuljettaa tuotteita automaattivarastossa
HUB logistics automaattivarasto on suunniteltu muun muassa verkkokauppalogistiikan tarpeisiin

Projekti eteni aikataulussaan – sijaintikartoituksista käyttöönottoon

Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin vaihtoehdot keskuksen sijainnille ja tehtiin varaston kokoon liittyvät määritykset. Anssi oli mukana määrittämässä niin varastoautomaatin sijoittelua kuin hyllyvaraston kapasiteettia ja materiaalivirtoja. Suunnittelutyötä hän kuvaa hyvin tarkaksi ja yksityiskohtaiseksi.

– Esimerkiksi lattialujuuden ja kestävyyden määrityksiin vaikuttivat laitetoimittajien asettamat vaatimukset. Selvitimme tarkasti millaiset vaatimukset hyllyrakenteiden ja varastoautomaatin alaisen lattian osalta on asetettu ja saimme tehtyjen selvitysten perusteella hyvän ymmärryksen ja kokonaiskuvan. Mielenkiintoinen ja opettavainen projekti siis kokonaisuudessaan, koska pääsimme sukeltamaan näinkin syvälle suunnittelutyöhön mukaan.

Rakennustöitä edelsivät mittavat maansiirto- ja louhintatyöt, jotka johtuivat tontin muodosta ja sijainnista. Kohteen länsipuolella sijaitsee suojeltu kulttuurimaisema, jonka vuoksi mm. rakennuksen korkeusasema ei saanut nousta häiritsevästi. Rakennustyöt kestivät noin kymmenen kuukautta ja rakennus luovutettiin HUB:lle tammi-helmikuussa vaihteessa 2017.

Muutto Hakkilaan sujuikin ongelmitta ja yllätyksiltä vältyttiin huolellisen suunnittelun avulla. Asiakkuudet ja toiminnot muutettiin logistiikkakeskukseen vaiheittain ja hallitusti.

– Muuttokokonaisuus oli iso ponnistus ja muuttoviikot tiiviitä. Me kehitysinsinöörit olimme muiden mukana siirtämässä trukeilla tavaraa varastopaikoille ja autoimme kaikessa mahdollisessa. Työntekijäporukka hitsautui hyvin yhteen, koska projekti oli niin intensiivinen ja vaati hurjaa panostusta kaikilta. Meillä oli raudanlujat ammattilaiset projektipäälliköinä ja he pitivät langat käsissä, jotta kaikki hoitui hallitusti, Anssi Tura muistelee itse muuttovaihetta.

Rakenteilla oleva automaattivarasto Vantaalla
HUB logistics automaattivarasto Vantaalla valmistui vuonna 2017.

Laadukas varastonhallintajärjestelmä on varaston toiminnan sydän

Ennen muuttoa uusiin tiloihin, HUB tuotti logistiikkapalveluita väistötilana toimineessa väliaikaisessa varastossa noin vuoden ajan. Väistötilassa testattiin järjestelmäkyvykkyyttä, luotiin tulevaan logistiikkakeskukseen uudet varastopaikat ja hienosäädettiin prosesseja. Testauksien myötä havaittiin, että silloinen varastonhallintajärjestelmä ei enää vastannut muuttuneita tarpeita. Tehtiin ripeästi päätös hankkia järjestelmä, joka on asetettuihin tavoitteisiin nähden riittävän laadukas ja soveltuu automaattivaraston pyörittämiseen.

– Tarkoituksenamme oli luoda asiakkaalle paras mahdollinen kokonaisuus, jossa varastonhallintajärjestelmällä on merkittävä rooli. Se on varaston toiminnan sydän ja ohjaa kaikkea toimintaamme. Halusimme valita laadukkaan ja varman toimijan, joka pystyy tuottamaan tarpeitamme vastaavan, kyvykkään järjestelmän. Loimme vauhdilla täysin uudet määritykset ja varastointegraation. Kyseessä oli varsin intensiivinen kartoitus ja käyttöönottoprosessi, joka vietiin läpi puolessa vuodessa. Automaatti pääsi rullamaan uudella WMS-järjestelmällä, Anssi kertoo.

Vihreät arvot mukana logistiikkakeskuksen suunnittelutyössä

HUB:n ympäristötyötä ohjaa ISO14001-sertifikaatti ja myös Hakkilan logistiikkakeskuksen suunnitteluvaiheessa vihreät arvot olivat läsnä.

Logistiikkakeskuksen katolle kaavailtiin aurinkopaneelit jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Hanke toteutettiin vuonna 2018, jolloin katolle asennettiin yhteensä 560 aurinkopaneelia, joiden avulla pystytään tuottamaan keskimäärin 16 prosenttia koko logistiikkakeskuksen vuosittaisesta energiatarpeesta.

Energiatehokkuuteen kiinnitettiin alusta alkaen erityistä huomiota. Tuotannon tiloihin suunniteltiin LED-valaistus ja valoja ohjataan liiketunnistimella, jolloin valot toimivat tarpeen mukaisesti. Säännöllisillä energiakatselmuksilla lähdettiin välittömästi logistiikkakeskuksen käyttöönoton jälkeen hakemaan yhä parempia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Logistiikkakeskuksen suunnittelutyössä huomioitiin myös mahdollisuus käyttää maalämpöä. Koska logistiikkakeskuksen tontti sijaitsee pohjavesialueella, ei rakennuksen perustuksia ollut lupa louhia viranomaisten määrittelemän tason alapuolelle. Samasta syystä maalämpöä ei voitu hyödyntää, vaan rakennus lämpiää kaukolämmöllä.

Aurinkopaneeleita logistiikkakeskuksen katolla
Logistiikkakeskuksen katolla olevat 560 aurinkopaneelia tuottavat noin 16% logistiikkakeskuksen vuotuisesta energiantarpeesta.

Edistyksellinen 3PL-automaattivarasto palvelee oivallisesti vielä viiden käyttövuoden jälkeenkin

HUB:n logistiikkakeskus on moniasiakasvarasto, jossa varastointi tapahtuu sekä automaattisesti että manuaalisesti. Logistiikkakeskuksen toimintaa kehitetään jatkuvasti ja palvelutasoa parannetaan lukuisilla isommilla ja pienemmillä kehitysprojekteilla, joiden avulla sekä toimitusvarmuus että laadukkuus paranevat. Varastoinnilta vaaditaan erityistä ketteryyttä ja varmuutta samanaikaisesti, joten kehitystyötä on tehtävä jatkuvasti ja systemaattisesti.

Varastoautomaatioon valittiin Knapp:n toimittama nykyaikainen varastoautomatiikkajärjestelmä. Tarkkaan suunnitellut prosessit ja panostus digitalisaatioon luovat edellytykset asiakkaita parhaiten palvelevasta logistiikkakokonaisuudesta. Automaatiolla ylletään 99,98 prosentin keräilytarkkuuteen ja keräilynopeus on manuaalikeräystä huimasti nopeampi.

Shuttlerobotti liikkuu automaattivarastossa | 3PL.automaattivarasto
Automaatioon valittiin edistyksellinen shuttle-robotiikka.

Turan mukaan varastoautomaation kolme ehdottomasti tärkeintä ominaisuutta ovat skaalautuvuus, keruutarkkuus ja prosessien tehokkuus.

– Varastoautomaatti skaalautuu asiakkaiden tarpeen mukaan ja automaatin keruutarkkuus on huippuluokkaa. Tämä näkyy luonnollisesti asiakasyrityksen toiminnassa keruuvirheiden vähentymisenä. Prosessit ovat tehokkaita. Jos kaikki tuotteet kerättäisiin manuaalisesti, olisi melkoisen monta työntekijää keräämässä verrattuna automaation keruuseen, Anssi listaa automaation hyötyjä.

Turan mukaan joustavuus oli tärkeä elementti automaattivarastoa suunniteltaessa. Automaation skaalaaminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi otettiin suunnittelussa vahvasti huomioon: palvelut muotoillaan asiakkaan tarpeiden ja volyymin mukaan. Kapasiteettia on mahdollisuus kasvattaa, mikäli keruupisteitä tai varastotilaa tarvitaan lisää.

– Hakkilan logistiikkakeskuksessa meillä on käytössä erittäin laadukas automaatio ja modernit digitalisoidut työvälineet. Kehitämme toimintaamme koko ajan eteenpäin. Haemme uudenlaisia ratkaisuja ja hiomme nykyisiä prosesseja. Näin pystymme luomaan palvelun, joka tuo asiakkaillemme todellisia kustannussäästöjä sekä hyötyjä ja antaa heille mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaansa, Anssi Tura summaa.

– Olemme monessa asiassa olleet etunenässä tekemässä asioita. Etupainotteisuus on meillä aina ollut vahvasti toimintaa ohjaava tekijä. Osalle yrityksiä oman varaston ja oman automaation hankkiminen on varmasti hyvä investointi, mutta näin ei ole kaikkien kohdalla. 3PL-toimijana meillä oli ensimmäisenä Suomessa varastoautomaatti, joka vielä viiden käyttövuoden jälkeenkin on keräilynopeudeltaan nopein ja varmuudeltaan paras automaatio 3PL-tarjoamassa. Se palvelee asiakkaitamme loistavasti, Törmälä kertoo.

 

Lue lisää varastointipalveluistamme

 

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top