Vanhanaikaisten vakioraporttien aika on ohi

Business intelligence BI HUB logistics

– Näihin asioihin business intelligence antaa vastauksen

Perinteinen ongelma sisälogistiikan tiedonkulussa on ollut kolmijakoinen; tieto liikkuu hitaasti osapuolten välillä, sama data on tallennettuna usealle eri palvelimille ja siksi tiedossa saattaa olla eroja osapuolten välillä. Datasta ei myöskään ole käyttäjälleen hyötyä, jos se ei ole helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Business intelligence (BI), eli datan kerääminen, tallennus ja analysointi, on keskeinen aihe myös logistiikka-alalla. HUB logistics tulee ottamaan käyttöönsä raportointi- ja analysointijärjestelmän, jolla asiakas voi seurata varastojemme suorituskykyä ja varmistaa omatoimisesti tehokkuutemme. BI-työkalumme kerää dataa varastonhallintajärjestelmästä ja esittää sen reaaliaikaisesti asiakkaille.

Tulevaisuudessa asiakkaamme voivat tarkastella tietoja esimerkiksi kaikista päivän aikana varastollamme suoritetuista keräilyistä, toimitustäsmällisyydestä tai vaikkapa laskutustiedoista yhteisestä pilvipalvelusta. Näin asiakkaamme pääsevät tarkkailemaan itselleen tärkeää tietoa missä ja milloin tahansa.

Järjestelmä luo ratkaisun edellä mainittuun klassiseen kolmoisongelmaan. BI-työkalujen ansiosta data on reaaliaikaista, yhdenmukaista ja löydettävissä aina samasta lähteestä. Hyvin käytettynä BI antaa yleisnäkymän myös kolmeen muuhun näkökulmaan.

1. Historia haltuun

Nykyaikaisella BI:llä korvataan perinteisiä käsityöllä kerättyjä selvityksiä, kuten kvartaali-, kuukausi-, tai päiväraportteja. Excel-tiedostojen ja tietojärjestelmien käsin kaivelun sijaan BI-työkalut vapauttavat aikaa tuottavaan työhön.

Logistiikka-alalla BI:tä voidaan hyödyntää siten, että suoritemäärät tai sovitut avaintunnusluvut voidaan esittää jatkuvasti päivittyvissä joustavissa näkymissä. Tieto on saatavilla tarkasti, nopeasti ja vaivattomasti – vanhanaikaisten vakioraporttien aika on ohi.

2. Mitä tapahtuu nyt?

BI-työkaluja hyödyntäen saadaan tarkka ja monipuolinen tilannekuva tapahtumista, jolloin tietoon voidaan reagoida välittömästi. Tilannekuvan ajantasaisuus mahdollistaa myös reaaliaikaisen viestinnän HUBin ja asiakkaidemme välillä.

3. Nähdään tulevaisuuteen – tehdään tulevaisuutta

Kaikkia BI:n käyttömahdollisuuksia emme osaa vielä edes aavistaa. Datan perusteella voidaan esimerkiksi luoda matemaattisia malleja, joiden avulla pystytään ymmärtämään paremmin syy- ja seuraussuhteita. Analysoidulla tiedolla voidaan parantaa merkittävästi tulevaisuuden ennustamiseen käytettäviä malleja.

Jo pienemmilläkin datamäärillä voidaan havaita trendejä ja säännönmukaisuuksia, jolloin näitä muuttuvia tilanteita voidaan ennustaa ja niihin voidaan vaikuttaa etukäteen.

Data näyttää hyvältä

Erilaisten BI-työkalujen kirjo on valtava. Usein niiden näkyvin osuus on kuitenkin suurten tietomäärien visualisointi helposti luettavaan muotoon.

HUBin käyttämä visualisointityökalu mahdollistaa datan yhdistämisen eri järjestelmistä ja tietokannoista selkeiksi raporteiksi. Loppukäyttäjän on mahdollista hienosäätää raporttien sisältöä omien tarpeidensa mukaiseksi.

Järjestelmän tuottama lisäarvo asiakkaillemme tekee siitä tulevaisuudelle välttämättömyyden. Alaamme tuleekin hallitsemaan se, jonka data on helposti saatavilla – ja HUB logistics on juuri sellainen!

Lue lisää automaattivarastopalveluistamme!

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top