Black Friday ja muut verkkokaupan sesongit ratkaistaan hyvällä logistiikalla

Ecommerce shopping seasons are solved with good logistics

Mitä kuluttaja-asiakkaat odottavat verkkokaupan toimituksilta? Nopeutta, täsmällisyyttä vai virheettömyyttä? Vai näitä kaikkia kerralla?

Kuluttaja-asiakkaalle kaupan logistiikka ei näyttäydy suoraan verkkokaupassa asioidessa, ja harva ajattelee logistiikkaa tehdessään tilausta. Sillä on kuitenkin ratkaiseva rooli verkkokaupan asiakaskokemuksessa. Olet voinut olla tilanteessa, jossa tilaus on toimitettu luvattua hitaammin tai väärään paikkaan, tai saamasi tuote on ollut vääränvärinen tai vääränkokoinen.

Vuoden kovimpiin sesonkeihin kuuluva Black Friday avaa verkkokaupan loppuvuoden sesongit. Samaan sysäykseen ovat Cyber Monday ja yli vuodenvaihteen jatkuva joulusesonki. Black Friday voi nostattaa myynnin volyymit myytävästä tuotteesta riippuen jopa monikymmenkertaiseksi. Tämä luonnollisesti luo painetta varastointiin.

Ennusteet ohjaavat varastoa ja koko toimitusketjua

Lyhyet ja intensiiviset kampanjat näkyvät varastotoiminnassa hektisinä pyräyksinä, ja ne korostavat mahdollisia puutteita logistiikassa. Sesonkien mukana tuoma volyymien kasvu tuo haasteita koko toimitusketjuun, eli tavarantoimituksiin, kuljetuksiin, varastointiin ja toimituksiin loppuasiakkaalle. Ei voi myöskään unohtaa vaikutusta vasteaikoihin, resursseihin ja kannattavuuteen.

Varastointi ja koko toimitusketju toimivat tehtyjen ennusteiden perustella. Varastoinnin näkökulmasta olennaisinta on saada riittävän varhaisessa vaiheessa tieto mitä tuotteita myydään ja millaisilla volyymeilla.

Ennusteisiin tulee pureutua hyvin analysoiden tilausvolyymien tarkkaa ajallista sijoittumista. Tulee ymmärtää mitä annetut ennusteet pitävät sisällään, koska kampanjoissa tilausrakenne voi muuttua normaalitilanteeseen verrattuna.

Sesongin huolellinen suunnittelu vie onnistumiseen

Sesongin huolellinen suunnittelu on kaiken A ja O. Resurssisuunnittelu nousee korkeaan asemaan erityisesti lyhyissä intensiivisissä kampanjoissa, jolloin kysyntä nousee moninkertaisesti. Riveissä pitää olla riittävä määrä perehdytettyä henkilökuntaa, joka pystyy operoimaan kaiken kiireen keskellä ammattitaitoisesti ja virheettömästi. Sesongin aikana perehdyttäminen toki onnistuu, mutta silloin se tuo taas viivettä prosessiin.

Suunnitteluvaiheessa on syytä käydä läpi sesongin lisätarpeet, jotta ne osataan huomioida varaston prosesseissa: muuttuuko prosessi esimerkiksi lisämateriaalien suhteen, personoidaanko tai muokataanko lähetyksiä tavanomaisesta poiketen?

Lisäksi kuljetusliikkeiden kanssa tulee käydä läpi sesongin aikaiset kuljetustarpeet: tarvitseeko loppuasiakkaalle lähteviä paketteja noutaa useammin kuin tavallisesti tai onko tulossa poikkeavia noutoaikoja. Tuleeko esimerkiksi viikonloppukuljetuksia, joita ei esimerkiksi normaaleissa, sovituissa toimitusaikatauluissa ole?

Laadukkaat prosessit, osaava henkilökunta ja oikeanlaiset järjestelmät takaavat sujuvan varastoinnin

Sesongit ja korkeat piikit myynnissä korostavat niitä haasteita, joita varastoinnissa ja omassa logistiikassa voi piillä. Kehnoon logistiikkaan ei kannata kompastua kesken vuoden kuumimman sesongin tai vilkkaimman kampanjan. Se voi näyttäytyä loppuasiakkaalle varsin ikävällä tavalla. Millä seikoilla sesongissa menestyminen sitten varmistetaan?

Yksi seikka on tietovirta. Myynti ja varasto voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan niin fyysisesti kuin viestinnällisesti. Toiminta voi olla siiloutunutta ja tieto ei liiku riittävän hyvin. Klassinen erhe on myydä enemmän kuin varastossa on saldoa. Jos tuotetta ei laiteta ajoissa pois myynnistä, kun varasto on tyhjä, voivat toimitusajat venyä kohtuuttoman pitkäksi ja asiakas turhautuu. Logistiikka- ja järjestelmäintegraatioiden tulee olla kunnossa, jotta ne pysyvät suurien tilausmäärien mukana toimintakykyisinä.

Toinen seikka on jo aiemmin mainittu riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa. Sesonkeihin tarvitaan lisäkäsiä varmistamaan tuotteiden ripeä keräily ja lähettäminen asiakkaille. Sesonkityöntekijöiden kouluttaminen luo edellytykset virheettömille keräilyille.

Kolmas on prosessien selkeys. Tilapäistä henkilökuntaa ajatellen prosessit on pidettävä riittävän selkeinä ja yksinkertaisina, jotta työntekijä pääsee helposti kiinni omaan työhönsä. Työohjeet tulee olla saatavilla ja ymmärrettävissä. Palvelun laadukkuus tuotetaan henkilökunnan osaamisella ja laadukkailla prosesseilla.

Kampanjasuunnittelussa ei voi unohtaa palautusprosessia. Mitä enemmän myydään, sitä korkeammaksi myös tuotteiden palautusmäärät kasvavat. Kampanjan jälkisyklinä asiakaspalautusten prosessi tulee toimia moitteettomasti. Palautuvat tuotteet käydään ripeästi läpi ja palautetaan myyntiin. Tämäkin vaatii resursseja yhtä lailla kuin tuotteiden keruu ja lähettäminen asiakkaalle.

Logistiikkakumppani vastaa asiakkaan tarpeisiin

Oman varaston ylläpitäminen onnistuu tiettyyn pisteeseen asti. Toiminnan kasvaessa tai olennaisesti muuttuessa oman varaston ylläpito voi osoittautua haasteelliseksi.

Logistiikkayritykset astuvat kuvaan tässä vaiheessa ollen oman alansa ammattilaisia. Logistiikkakumppaneiden tehtävä on vastata asiakastarpeeseen ja huolehtia asiakasyrityksen strategian mukaisesta palvelutasosta huolehtimalla logistiikasta. Tiivis yhteistyö takaa tiedon ajantasaisen liikkumisen osapuolelta toiselle. Kun logistiikkakumppani tarjoaa tietoa läpinäkyvästi, pystytään se kommunikoimaan eteenpäin loppuasiakkaalle. Rehellinen ja realistinen asiakasviestintä on yksi asiakaskokemuksen peruspilareita.

Meillä HUBilla on varastointiin sopivat tilat, laitteet, järjestelmät ja osaaminen. Voisi sanoa, että logistiikkakumppanina me pystymme hoitamaan hommat liki sataprosenttisesti varastoinnin ja toimitusketjun osalta. Olemme varastotoiminnan moottori, joka vie kohti onnistunutta sesonkien ja kampanjoiden läpivientiä.

Mahtavaa, että luit blogin loppuun! Mikäli kipuilet varastoinnin kanssa, laita meille viestiä niin jutellaan yhdessä aiheesta. Me autamme yrityksiä kohti tehokkaampaa varastointia ja logistiikkaa.

 

Liiketoimintajohtaja Heikki Mantsinen
Heikki Mantsinen
Liiketoimintajohtaja, joka innostuu saadessaan logistisen pähkinän purtavaksi, ilahduttaa työkavereita insinöörihuumorilla ja johtaa logistiikkakeskuksen arkea varmalla otteella.

 

Lue lisää varastointipalveluistamme!

 

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top