Internal logistics

Sisälogistiikka vie arvovirrassa kohti tuotannon tavoitteita

Sisälogistiikka on materiaalivirtojen hallintaa saapuvan tavaran käsittelystä työpisteelle ja siitä aina lähetykseen asti. Sisälogistiikka luo­ arvovirrassa mahdollisuuden tuotannolle onnistua omissa tavoitteissaan – esimerkiksi saldonhallinnan sekä oikea-aikaisten ja -määräisten materiaalitoimitusten osalta. Sisälogistiikka mielletään usein toissijaiseksi toiminnoksi ydintoimintojen ohella, vaikka itse asiassa sen avulla mahdollistetaan ja tehostetaan päivittäistä tuotantotoimintaa. Yrityksen strategiset painopistealueet kannattaa valita tarkasti, jotta ydintoimintoissa …

Sisälogistiikka vie arvovirrassa kohti tuotannon tavoitteita Lue lisää »