Sisälogistiikka vie arvovirrassa kohti tuotannon tavoitteita

Internal logistics

Sisälogistiikka on materiaalivirtojen hallintaa saapuvan tavaran käsittelystä työpisteelle ja siitä aina lähetykseen asti. Sisälogistiikka luo­ arvovirrassa mahdollisuuden tuotannolle onnistua omissa tavoitteissaan – esimerkiksi saldonhallinnan sekä oikea-aikaisten ja -määräisten materiaalitoimitusten osalta. Sisälogistiikka mielletään usein toissijaiseksi toiminnoksi ydintoimintojen ohella, vaikka itse asiassa sen avulla mahdollistetaan ja tehostetaan päivittäistä tuotantotoimintaa.

Yrityksen strategiset painopistealueet kannattaa valita tarkasti, jotta ydintoimintoissa saadaan riittävä potku kehitykseen. Kaikessa ei voi olla eikä kannata pyrkiä olemaan paras. Sisälogistiikka kannattaakin ulkoistaa osaajalle, joka sitä tekee ja kehittää pääprioriteettina omassa liiketoiminnassaan sekä hyödyntää kehitysideoita läpi toimialarajojen omien asiakkuuksien ja tuotekehityksen kanssa. Silloin kehityksen fokus asiakasyritykselle tarkentuu omiin ydintoimintoihin kuten tuotekehitykseen ja tuotteiden valmistukseen.

Asiakastarve määrittää sisälogistiikkapalvelun sisällön

Sisälogistiikkapalvelussa kaikki lähtee aina asiakkaan ja asiakasyrityksen tuotannon tarpeista, ja palvelu ja toiminnot rakennetaan aina tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti palapeli kootaan standardeista rakennuspalikoista, jotka on testattu ja todettu toimiviksi.

Jotta toiminta saadaan nidottua täydellisesti yhteen vastaamaan tuotannon tarpeita, tarvitaan räätälöintiä esimerkiksi materiaalien, osien tai komponenttien jakelun aikataulutuksessa sekä tapauskohtaisesti järjestelmäintegraatioissa. Paras mahdollinen toimintamalli ja toiminnan kehittäminen saadaan aikaan katsomalla kokonaisuutta yhdessä asiakkaan kanssa. HUB logisticsin toimintaan kuuluu vahvasti se, että sparraamme tuotannon tarpeita ja toimintamalleja ”oman laatikon ulkopuolella”. Heittäytyminen ja ”think outside the box” ovat tukevasti selkärangassa.

Varastonhallinnan avulla parannat tehokkuutta ja minimoit virheet

Hyvin toteutettu sisälogistiikka luo itsessään lisäarvoa. Varsinkin jos toimitaan omalla varastonhallintajärjestelmällä, voidaan asiakkaalle tuottaa paljon dataa materiaalivirrasta ja tuotannon tilanteesta, mikä on merkittävä ponnahduslauta kehitystoiminnalle.

Saldovirheet, keräilyvirheet ja materiaalitoimituksissa ilmenevät ajoitusongelmat sekä tavaroiden sijaintitiedon kadottaminen ovat perinteisiä haasteita, joihin varastonhallinnassa törmätään. Se aiheuttaa turbulenssia tuotantoon ja näkyy yleensä loppuasiakkaalle asti myöhästymisinä ja virheellisinä tuotteina sekä luonnollisesti tehokkuuden menetyksenä.

Jokaisessa teollisessa toiminnossa on sisälogistiikkaa tavalla tai toisella. Ensimmäinen askel on eriyttää sisälogistiikka ja tuotanto omiksi toiminnoikseen, jolloin voidaan olla hyviä molemmissa. Tuotantotyöntekijä ei aina ole paras ihminen keräilemään tehokkaasti tai pitämään varastokirjanpidon saldohallintaa hyvällä tai erinomaisella tasolla. Nämä eivät ole tuotannon työntekijän päätoimintoja eikä näitä osa-alueita yleensä päästä mittaroimaan kovinkaan tarkasti.

Toinen askel on myös muista toimintaympäristöistä tuttu: työkalujen täytyy olla kunnossa. Varastonhallintajärjestelmät on luotu tukemaan saldonhallintaa, jatkuvaa inventointia, tehokasta keräystä, sijaintitiedon ylläpitoa ja helposti muokattavissa olevaa dokumentointia. Järjestelmien lisäksi toinen tärkeä työkalu on sisälogistiikassa käytettävä kuljetuskalusto. Miksi kuljettaa trukilla yksi lava kerrallaan, kun vaunujakelulla voidaan viedä juuri oikeat osat ja komponentit – ja vieläpä tarveohjauksella, jolloin tuotanto ei täyty materiaaleista, joita se ei tarvitse juuri sillä hetkellä.

Mikko Heinilä HUB logistics

Mikko Heinilä
Liiketoimintajohtaja ja sisälogistiikan monitaituri, jolla on taito ratkaista yritysten logistiikan solmut rennon varmalla otteella.

 

Lue lisää sisälogistiikan palveluistamme!

 

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top