Vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti HUB logistics

Vastuullisuusraporttimme vuodelta 2022 on juuri julkaistu. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä. HUBilla vastuullisuus on ollut osa jokapäiväistä toimintaa jo yli vuosikymmenen ajan.

Vastuullisuuden huomiointi on lähtenyt vahvasti liikkeelle ympäristönäkökulmasta ja ympäristövastuullisuuteen kuuluukin niin pieniä kuin suuriakin tekoja. Ympäristöjärjestelmä ISO14001 sekä laatujärjestelmä ISO9001 ohjaavat meitä toimimaan laadukkaasti ja kestävästi.

Merkittävä askel jo hyvässä vauhdissa olevan ympäristövastuullisuuden saralla on päästölaskennan käyttöönotto ja oman hiilijalanjäljen laskeminen. Ympäristöasioiden lisäksi tarkastelemme vastuullisuutta talouden ja sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin

Pandemiavuosien aikana olimme tottuneet jatkuvaan poikkeustilanteessa operoimiseen ja vuosi 2022 sai poikkeustilanteelle jatkumoa, kun Venäjä aloitta hyökkäyssodan Ukrainaan. Sodalla on maailmanlaajuisesti vaikutusta materiaalien saatavuuteen ja toimitusketjuihin. Sodan seurauksena energiakriisi ja inflaatio aiheuttivat taloudessa huolia ja yritykset joutuivat arvioimaan energiatehokkuuttaan kriittisin silmin.

Sota pakotti yritykset tarkastelemaan omaa toimintaansa. Mekin arvioimme toimintaamme ja teimme ripeitä toimenpiteitä hankinnoissamme. Teimme päätöksen lopettaa venäläisen sahatavaran tilaamisen, ja siirryimme hankkimaan kotimaista vaihtoehtoista materiaalia puupakkaustuotannon raaka-aineeksi.

Vastuullisuus osana strategiaamme

Vuosi 2022 oli uudistetun strategiamme ensimmäinen vuosi. Kykenimme toteuttamaan strategiaa suunnitellusti ja saavutimme tavoitteet kaikilla tärkeimmillä mittareilla, joista asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden kehittyminen suotuisasti olivat tärkeimpiä tavoitteitamme.

Uudet asiakkuudet, tehdyt jatkosopimukset, toteutetut kehitysprojektit ja uudet toimintamallit ovat konkreettisia osoituksia toimintojen onnistumisesta. Erityisesti nostaisin esille vastuullisuuden ja esimerkiksi 5S-toimintamallin ja työturvallisuuden osalta saavutetut merkittävät edistysaskeleet konsernin laajuisesti.

Uudistetun strategiamme keskeinen osa on organisaation kehittäminen. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja olemme laatineet uramallin, jonka avulla tunnistamme henkilökuntamme innokkuutta tarttua uusiin tehtäviin. Kannustamme työntekijöitämme osaamisen laajentamiseen ja itsensä kehittämiseen.

Tapahtumarikas ja menestyksekäs vuosi

Kohtaamiset ihmisten kesken ovat edelleen äärimmäisen tärkeitä. Järjestimme HUBin 30-vuotisen matkan kunniaksi asiakastilaisuuden sekä 30-vuotisjuhlan henkilökunnallemme. Oli hienoa olla mukana molemmissa tilaisuuksissa ja aistia aito ilo sekä läsnäolo, joka molemmissa tilaisuuksissa oli vahvasti mukana. Tapaamiset kasvokkain asiakkaidemme ja sidosryhmien kanssa sekä työntekijöiden kesken ovat edelleen tärkeitä ja merkityksellisiä – digitaalisuus ei voi näitä täysin korvata.

Toimitusjohtajana olen ylpeä HUBin 30 vuoden mittaisesta matkasta. Olemme tehneet paljon hyviä asioita ja panostaneet oikeisiin asioihin. Viimeisten vuosien aikana olen saanut olla mukana isoissa projekteissa ja kehittämässä toimintoja kokonaisvaltaisesti. Vastuullisuus on yksi näistä isoista teemoista, jonka parissa olemme tehneet töitä ja tulemme jatkossakin panostamaan siihen yhä enemmän.

Haluan kiittää niin työntekijöitämme kuin asiakkaitamme ja sidosryhmiämme tapahtumarikkaasta vuodesta 2022, ja tekemästämme yhteistyöstä. On ollut hienoa juhlistaa HUB logisticsin 30-vuotisjuhlavuotta kanssanne ja jatkaa yhteistyötä vastuullisin askelin. Tekemästämme vastuullisuustyöstä voit lukea vuosittain julkaisemastamme vastuullisuusraportista.

 

Joni Sundelin
toimitusjohtaja

Tutustu vuoden 2022 vastuullisuusraporttiimme 

 

Jaa tämä juttu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Scroll to Top