Vastuullisuustyömme

Vastuullisuustyömme nojautuu arvoihimme sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka on asetettu vuosille 2016–2030. Kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä kannustaminen kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. 

Vastuulliseen liiketoimintaamme kuuluu hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö, kannattava liiketoiminta sidosryhmän odotukset huomioiden, vastuullisuus hankinnoissa, vastuun kantaminen omasta toiminnastamme sekä omasta toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutuksien vähentäminen.  

Ympäristövastuullisuus  

Haluamme osaltamme vaikuttaa ympäristömme hyvinvointiin. Haemme systemaattisesti uusia ympäristötekoja, jotka edesauttavat ympäristön ja ilmaston suojelua. Teemme päivittäin vastuullisia valintoja ja ympäristöystävällisiä tekoja. Uskomme, että yksittäisillä pienilläkin teoilla on suuri merkitys. Niistä yhdessä koostuu suurempi kokonaisuus, jolla voimme osaltamme vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön. 

Esimerkiksi kierrätys ja jätteiden oikeaoppinen lajittelu ovat tärkeitä asioita jokapäiväisessä työssämme. Kirkasmuovin jatkojalostus, puujätteen määrän vähentäminen sahausten optimoinneilla tai paremmalla pakkaussuunnittelulla sekä pahvin uusiokäyttö ovat oivallisia esimerkkejä ympäristövastuullisuudesta ja tekemästämme ympäristötyöstä.

Omissa toimipisteissä käytämme 100 % uusiutuvaa energiaa.

Hakkilan logistiikkakeskuksessa käytämme aurinkoenergiaa. Logistiikkakeskuksen katolla on yhteensä 560 aurinkopaneelia, joiden avulla pystymme kesäisin aurinkoisista päivistä riippuen saavuttamaan sähkön tuotannossa sähköomavaraisuuden.  

Lue uusin vastuullisuusraporttimme

Taloudellinen vastuullisuus  

Tavoitteenamme on kannattava liiketoiminta sidosryhmien odotukset huomioiden. Toimimalla vakaalla taloudellisella pohjalla pystymme työllistämään ja myös säilyttämään työpaikat. Laadimme toiminnallemme sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuotannolliset ja taloudelliset mittarit, joiden seuraaminen kuuluu päivittäiseen työhömme.

Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu vastuulliset materiaalihankinnat. Vastuullisen hankinnan periaatteisiimme kuuluu hankkia ja käyttää korkealaatuisia raaka-aineita, tuotteita ja palveluja. Haluamme tukea kotimaista ja paikallista osaamista hankkimalla mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita ja palveluja. 

Raakapuu on suurin käyttämämme raaka-ainemateriaali. Kaikki hankkimamme raakapuu on PEFC- tai FSC-merkittyä ja se tulee sertifioidusti hyvin hoidetuista metsistä. Toimittajan sertifikaatit todentavat sen, että puumateriaali on EUTR-asetusten mukaista.

Tahtotilamme on olla esimerkillinen ja aktiivinen toimija logistiikan arvoketjussa: keskustelemme aktiivisesti alihankkijoiden ja sidosryhmien kanssa, miten voisimme yhdessä toimia vastuullisemmin.

Käytämme omissa pisteissä 100 % uusiutuvaa energiaa ja Hakkilassa aurinkoenergiaa

Sosiaalinen vastuullisuus  

Haluamme tarjota monimuotoisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työympäristön kaikille työntekijöillemme. HUBilla jokainen saa olla oma itsensä. Työntekijöiden erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä asioita.  

Työntekijöidemme hyvinvointi ja positiivinen ilmapiiri ovat menestyksemme kannalta ehdottoman tärkeitä. Panostamme siihen, että työntekijät kokevat olonsa tervetulleiksi töihin joka päivä. Osallistamalla ja työntekijöitä kuuntelemalla pääsemme parhaimpiin tuloksiin.  

Tuemme vuosittain yhteisöjä ja järjestöjä lahjoituksin. Lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin parantaminen sekä urheilun ja liikunnan tukeminen ovat meille tärkeitä asioita. Olemme tukeneet vähävaraisia perheitä lahjoittamalla käytöstämme poistuneita tietokoneita, tabletteja ja puhelimia nuorille opiskelijoille. Kyseinen lahjoitus tehtiin yhdessä IT-kumppanimme kanssa.

Scroll to Top