Sisälogistiikkapalvelut

Sisälogistiikkapalveluissamme tulemme osaksi yrityksesi tuotantoa omissa tiloissasi. Huolehdimme siitä, että tavarat ja komponentit liikkuvat prosessissa oikea-aikaisesti ja yrityksesi työntekijät voivat keskittyä omaan työtehtävänsä menestyksekkääseen hoitamiseen.

Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta erilaisista sisälogistiikkaratkaisuista ja -prosesseista. Hyödynnämme palveluratkaisuissamme vain parhaiksi havaittuja käytäntöjä ja toimintamalleja.

Kokonaisvaltainen kumppani sisälogistiikkaan ja materiaalivirtojen hallintaan

Sisälogistiikka (englanniksi ”in-house logistics”) on materiaalivirtojen hallintaa tehdas-, terminaali- tai varastoalueen aitojen sisäpuolella. Sisälogistiikka kattaa materiaalin hallinnan tavaran käsittelystä työpisteelle ja siitä aina lähetykseen asti.

Sisälogistiikkaan liittyy olennaisesti myös informaatiovirtojen hallinta, jotta toiminta on juuri oikea-aikaista tarpeeseen nähden. Sisälogistiikkaan eivät perinteisesti kuulu tehdasalueen ulkopuolella tapahtuvat kuljetukset, joihin termi logistiikka yleensä yhdistetään.

Käytännössä sisälogistiikkaan kuuluva työ on tavaran vastaanottoa, hyllytystä, varastointia, kuljetuksia ja siirtoja tuotannossa. Se on myös keräilyä, pakkaamista, lastaamista, lähettämistä ja kierrätystä. Sisälogistiikkaprosessiin kuuluvat työntekijöiden ja kaluston lisäksi olennaisena osana myös käytettävät tietojärjestelmät ja tilat.

Sisälogistiikkapalveluumme lukeutuvat kotiinkutsu-, vastaanotto-, keräys-, pakkaus- ja lähetystoiminnot sekä muut hankinta- ja materiaalinkäsittelypalvelut. Otamme yrityksesi materiaali- ja tietovirrat kokonaisvaltaisesti haltuumme. Hoidamme materiaalien vastaanoton, hyllytyksen, siirron, keräilyn sekä pakkaamisen virheettömästi ja ripeästi. Tuomme tarvittavat tuotteet ja osat tuotantolinjalle oikea-aikaisesti. Vastaamme siitä, että käytössäsi on riittävät, tuotantosyklisi mukaiset resurssit.

Sisälogistiikkapalveluumme lukeutuvat kotiinkutsu-, vastaanotto-, keräys-, pakkaus- ja lähetystoiminnot sekä muut hankinta- ja materiaalinkäsittelypalvelut.

Sisälogistiikan ulkoistaminen kannattaa

Sisälogistiikan ulkoistuksessa kumppanilta vaaditaan ainutlaatuista osaamista ja rautaista ammattitaitoa. Meillä on vankka kokemus logistiikan ja pakkaamisen onnistuneista haltuunotoista. Olemme myös standardoineet liiketoiminnan luovutukseen liittyvät prosessit sekä projektin- ja riskinhallinnan. 

Luomme yhteistyössä kanssasi systemaattisen logistiikkatoimintojen kehitysohjelman, jolloin voit jatkossa keskittyä ydinliiketoimintaasi ja sen kehittämiseen. Me huolehdimme logistiikasta.

Sisälogistiikan ulkoistaminen tuottaa kustannussäästöjä ja läpinäkyvyyttä

HUB logisticsin ulkoistuspalvelut tarjoavat säästöjen lisäksi joustavuutta ja läpinäkyvyyttä. Voit lisätä palvelukokonaisuuteen tarpeidesi mukaan räätälöityjä palveluita. Palvelumallimme perustuu suoritepohjaiseen hinnoitteluun, jolloin logistiikkatoimintojen kustannuksista tulee läpinäkyviä aidosti ja aidosti muuttuvia. Läpinäkyvyyttä saadaan muun muassa ylläpitokustannuksiin, tilakustannuksiin, henkilöstökustannuksiin ja logistiikkakaluston investointikustannuksiin.

Sisälogistiikan kehittäminen, yhteistyössä kanssasi

Meille on sydämenasia parantaa asiakkaidemme toimitusketjun hallintaa jatkuvan kehittämisen periaatteella. Asiakaskohtaisen kehitysohjelman tavoite on pienentää toimitusketjun kokonaiskustannuksia, parantaa palvelun laatua ja lisätä palvelumme arvoa.

Olemme kehittäneet systemaattisen toimintamallin jatkuvan parantamisen tulosten varmistamiseksi. Olemme esimerkiksi standardoineet asiakaskohtaiset suorituskykymittaristomme, jota käytetään muun muassa liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan mittaamiseen, vertailuun ja lisäarvontuottokykymme arvioimiseen yhteistyössä kanssasi.

Vieritä ylös